"Ljudet av lovsång blandas med prasslet från påsar med kläder som delas ut"

Ukrainska baptistförsamlingar fortsätter att möta krigets konsekvenser. Vi i EFK stödjer insatsen via vår katastrofinsamling. Här är en uppdatering från Europeiska Baptistfederationen (EBF) 24 mars.

"En månad efter att kriget började, fortsätter våra bröder och systrar i Ukraina att med medmänsklighet och öppna hjärtan betjäna de drabbade. Den här veckans rapport innehåller en blandning av mörker och ljus mitt i kriget.

En bro har förstörts i Chernihiv, vilket helt har stängt vägarna för nödhjälp och evakuering till och från staden. Mitt i detta vigdes ändå ett baptistiskt par i det krigsdrabbade området. Dagarna innan bröllopet ägnade paret åt att arbeta volontärt för baptistunionen.

En kyrka i Izyum förstördes i början av månaden. Mitt i detta har barn från barnhem som drivs av baptistiska församlingar i Kiev kunnat föras i säkerhet.

Kyrkor i östra delarna av Ukraina står nu utan gas och el. Mitt i detta fyller en annan församling burk efter burk med gröt och annan färdiglagad mat som ska delas ut i områden som behöver mat. Flera baptistförsamlingar delar också ut mat till äldre människor, vars vårdare nu kämpar i kriget.

En pastor har sett sin dröm om att församlingen ska fylla många olika behov bli sann: nu blandas ljudet från lovsångsstunder och bönesamlingar med stöket från kastrullerna i köket och prasslet från påsar med kläder som ska delas ut.

Mitt i allt hörs pastorer dela vittnesbörd om Guds omsorg, med livliga och glada röster, fyllda av entusiasm och tro."

Alltmedan kriget fortsätter, behövs våra böner mer än någonsin:

  • Be för fortsatt generositet och enhet av kyrkorna genom Europa och världen i att stödja ukrainska flyktingar.
  • Be om styrka, vila och förnyad energi för volontärer som hjälper flyktingar.
  • Be om vishet i fördelning och utveckling av hjälpen till flyktingar, i form av psykologiskt stöd, utbildning till barn och planering för framtiden.
  • Be om fördelningen av mat, förnödenheter och medicin till Ukraina. Be för transporten och om säkerhet för förarna.
  • Be om vila, sabbat, och en ”ledig dag” för andra individer och familjer som betjänar människor på flykt.
  • Be om väckelse bland dem som flyr och i grannländerna. Be att församlingarna ska få vara salt och ljus för människor i nöd.
  • Be för ett slut på kriget i Ukraina.