Kalender

 • 20 januari | Styrelse 24 - Save the date!

  Boka in lördagen 20 januari 2024! En bra uppstart för det nya året är att delta i en digital dag för styrelser, församlingsledningar och ordföranden i EFK. I gemensamma pass och en rad olika seminarier tar vi upp angelägna ämnen och viktiga frågor – speciellt riktade till församlingens styrelse/församlingsledning.

  Plats: Digitalt
  Tid: lördag 20 januari 2024
  Pris: 150 kr/person

  Läs mer

 • 31 januari | Jesus till barnen

  Save the date! Boka in konferensen Jesus till barnen 31 januari-2 februari 2024. Läs mer på Jesus till barnens webbplats.

  Tid: 31 januari-2 februari 2024

  Läs mer

 • 2 februari | Kallad – en ekumenisk ungdomsledarkonferens

  Den här konferensen är ett ekumeniskt samarbete mellan 13 organisationer, där vi tar vara på våra styrkor och tillsammans formar en plats där vi vill utrusta och uppmuntra dig i din ledarroll. Vi har plockat russinen ur kakan och tagit fram en riktigt vass lista ämnen, talare och punkter som vi tror att du som leder unga idag, oavsett sammanhang och funktion, kommer att känna igen dig i eller kunna ta med dig vidare.

  Plats: Korskyrkan Uppsala
  Tid: 2-4 februari 2024
  Pris: Se konferensens webbplats

  Läs mer

 • 2 mars | Det finns hopp för psykisk hälsa! - Kristianstad

  Vad är de goda nyheterna egentligen för människor som lever med psykisk ohälsa, och hur gestaltar vi dem? Hur bygger vi församlingsgemenskaper som speglar vem Gud är för människor som lever med depression, ångest och NPF? På vilket sätt kan vi som kyrka vara en resurs i samhället som faktiskt gör skillnad? Och hur kan man tänka i en förbönssituation för människor som kämpar med sitt psykiska mående? EFK bjuder in till tre regionala dygn som arrangeras tillsammans med Studieförbundet Bilda. Under hösten 2023 hade vi en träff i Örebro, och våren 2024 sker ytterligare två träffar: 2 mars möts vi i Östermalmskyrkan Kristianstad och 19-20 april i Korskyrkan Umeå .

  Plats: Östermalmskyrkan, Kristianstad
  Tid: lördag 2 mars 2024 kl. 9.30-17.00

  Läs mer

 • 8 mars | Utrymme – en unga vuxna konferens

  8-10 mars i Saronkyrkan i Göteborg. Utrymme – en konferens för och av unga vuxna.

  Plats: Saronkytkan i Göteborg
  Tid: 8-10 mars 2024
  Pris: Info kommer

  Läs mer

 • 10 april | Bra start - Utbildning för ordförande och personalråd i EFKs församlingar

  Är du ordförande eller sitter med i personalrådet i en EFK-församling? Den 10 april är du välkommen på en digital utbildning kring hur man på ett bra sätt tar emot nya pastorer och blir en bra arbetsgivare.

  Plats: Digitalt
  Tid: onsdag 10 april 2024 kl. 18.00-20.00
  Pris: Kostnaden för webbinarium inklusive material och uppföljningssamtal är 1000 kr för församling med upp till 100 medlemmar och 2000 kr för församling med mer än 100 medlemmar.

  Läs mer

 • 19 april | Det finns hopp för psykisk hälsa! - Umeå

  Vad är de goda nyheterna egentligen för människor som lever med psykisk ohälsa, och hur gestaltar vi dem? Hur bygger vi församlingsgemenskaper som speglar vem Gud är för människor som lever med depression, ångest och NPF? På vilket sätt kan vi som kyrka vara en resurs i samhället som faktiskt gör skillnad? Och hur kan man tänka i en förbönssituation för människor som kämpar med sitt psykiska mående? EFK bjuder in till tre regionala dygn som arrangeras tillsammans med Studieförbundet Bilda. Under hösten 2023 hade vi en träff i Örebro, och våren 2024 sker ytterligare två träffar: 1-2 mars möts vi i Östermalmskyrkan Kristianstad och 19-20 april i Korskyrkan Umeå.

  Plats: Korskyrkan, Umeå
  Tid: 19-20 april 2024

  Läs mer

 • 24 maj | Kongress 2024

  EFKs styrelse inbjuder alla församlingar som samverkar i EFK till kongress 24-26 maj 2024 i Kungsportskyrkan, Huskvarna. Mer information kommer längre fram.

  Plats: Kungsportskyrkan, Huskvarna
  Tid: 24-26 maj 2024

  Läs mer

 • 5 juni | Missionsresa med Ung Pionjär 2024

  Åk till Helsingborg 5-9 juni tillsammans med Ung Pionjär, Helsingborgs husförsamlingsnätverk och Katalysator Sverige.

  Plats: Helsingborg
  Tid: 5-9 juni 2024

  Läs mer