Församlingsstöd

Vi längtar efter att få se allt fler människor upptäcka Jesus, känna hopp, växa i sin tro, mogna tillsammans med andra i en gemenskap och få blomma ut i gåvor och personlighet!

Vår stora gemensamma vision i EFK handlar om att vara växande församlingar som förmedlar hela evangeliet, till hela människan, över hela världen.

I EFKs Sverigeprogram är vårt fokus att på olika sätt hjälpa, utmana och utrusta församlingarna att ta steg närmare det vi tillsammans vill se. Så vi vill helt enkelt stödja församlingsutveckling i Sverige - såväl i glesbygd som storstad!

Konkret innebär det att vara en god resurs för främst anställda och ideella ledare med bland annat mentoring, rådgivning, handledning i olika processer eller när en församling behöver hjälp att ta nya steg. Vi finns också med då det uppstår en kris och församlingen behöver extra hjälp och stöd. En viktig del av vårt arbete är att jobba med mötesplatser, nätverkande mellan både församlingar som pastorer och ledarskap.

Ny pastor i EFK – i din första tjänst eller ny i vårt sammanhang

Varje år inbjuder vi er som är nya i EFK till två introduktionsdagar. Ett bra tillfälle att träffa kollegor, se vårt sverigekontor och lära känna ditt nya EFK-sammanhang i Sverige och i världen. Första dagen möter du bland annat våra missionsdirektorer och andra anställda. Här får du veta mer om vilka vi är, vad vi vill, hur vi fungerar och vår historia. Kvällen brukar vi ägna åt en trevlig aktivitet och lite god mat. Dag två erbjuder vi två kortkurser om tystnadsplikt respektive vigsel. Vigselkursen är obligatorisk för dig som är pastor i EFK.

Mer information och datum för introduktionsdagarna hittar du i EFKs Kalender.

Insamlingsnummer 41231

Ge direkt till projektet snabbt och enkelt! Din gåva gör skillnad!

Vill du veta mer om projektet?

Jag arbetar med att utveckla församlingar i Sverige!

Markus Sand
Programledare Sverigeprogrammet

070-245 96 21

Mejla mig!

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.