Så hanterar EFK dina gåvor

Oavsett belopp och typ av gåva så är Evangeliska Frikyrkan (EFK) medvetna om och tacksamma för det förtroende som du som givare visar oss. Vi förvaltar din gåva så att den gör så stor skillnad som möjligt utifrån de behov som finns och din avsikt med gåvan.

Ett samarbete med lokala partners

EFKs internationella arbete sker nästan uteslutande genom lokala samarbetspartners runt om i världen. Tillsammans med dessa gör vi årligen en verksamhetsplan och en budget för varje projekt. På detta sätt definieras det insamlingsbehov som behövs för arbetet.

Gåvor som kommer in betalas sedan ut till dessa partners i olika omgångar under året, genom dem som arbetar inom EFKs Internationella program, t ex våra regionledare och utlandsanställda. De följer även kontinuerligt upp arbetet och ser till att pengarna används på ett effektivt sätt till det som de är avsedda för.

Du kan läsa mer om hur EFK internationella arbete går till på sidan Hur arbetar vi?.

EFK har 90-konto

90-konton utfärdas av Svensk Insamlingskontroll och är en kvalitetsstämpel för att insamlingen sker på ett seriöst sätt och att pengarna går till ändamålet. Som innehavare av 90-konto finns en rad högt ställda krav på hur vi som organisation hanterar gåvor vi får, exempelvis:

 • Ändamålet måste vara så bestämt att det går att kontrollera
 • Ledningen ska vara lämpliga och ekonomiskt kunniga personer
 • Styrelseledamöter/suppleanter får inte ha betalningsanmärkningar
 • Organisationen ska ha en auktoriserad revisor
 • Högst 25 % av insamlade medel får gå till administrationskostnader.

EFK uppfyller dessa krav och mer därtill. Exempelvis ligger våra administrationskostnader på ca 10 %.

För mer information om Svensk Insamlingskontroll och 90-konton, se www.insamlingskontroll.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Tre olika 90-konton

EFK har faktiskt inte bara ett utan tre olika 90-konton. Förutom huvudkontonumret så har även insamlingskanalerna Ge för livet och Barnhjälpen egna 90-konton. Detta hjälper oss att hantera olika gåvor på rätt sätt. De olika kontonumren är:

EFK

 • Bankgiro: 900-4037
 • Plusgiro: 900403-7
 • Swishnummer: 9004037

Alla gåvor som inte avser Barnhjälpen eller Ge för livet sker via dessa kontonummer.

Ge för livet

 • Bankgiro: 900-5588
 • Plusgiro: 900558-8
 • Swishnummer: 9005588

Genom Ge för livet samlas pengar in till uteslutande sociala och humanitära projekt. Läs mer om Ge för livet på www.geforlivet.com Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Barnhjälpen

 • Bankgiro: 900-5455
 • Plusgiro: 900545-5
 • Barnhjälpen har inget swishnummer.

Barnhjälpen är EFKs fadderprogram. Genom faddrarnas månatliga gåvor kan vi exempelvis se till att barn har råd att gå i skolan och ge gatubarn eller föräldralösa barn en familj. Läs mer om Barnhjälpen på www.barnhjalpen.com Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Omfördelning av gåvor

EFKs grundprincip är givetvis att gåvor till ett specifikt projekt används i det projektet. I de fall då insamlingen till ett projekt blir större än årets insamlingsbehov kan dock överskottet fördelas till andra liknande projekt, exempelvis inom samma fokusområde eller i ett närliggande geografiskt område där det fortfarande saknas pengar.

Exempel:

Projektet "Trygghet och rättigheter för barn och ungdomar, Moçambique" har ett insamlingsbehov för året på 97 000 kr. Vid årets slut visar det sig att att det har kommit in 117 000 kr i gåvor till det projektet, samtidigt som projektet "Föräldalösa barn får familj och utbildning, Eswatini" saknar 30 000 kr av sitt insamlingsmål på 109 000 kr. Överskottet på 20 000 i Moçambique-projektet omfördelas då till projektet som arbetar i för barn i Eswatini, så att de viktiga planerade insatserna där inte ska behöva ställas in.

I vissa fall kan ett överskott även komma sparas inom projektet och för att användas året efter.

Läs om hur Evangeliska Frikyrkan hanterar dina personuppgifter.

Ta gärna kontakt med oss inom EFK!

Kontakta mig om du vill veta mer om hur vi hanterar gåvor!

Mattias Davén
Insamlingskommunikatör 80 % & teamledare Insamling
019-16 76 25

Mejla mig!