Vad är EFKs vision?

EFKs vision är: Växande församlingar förmedlar hela evangeliet till hela människan över hela världen.

Församlingarna i EFK samlades för att bestämma sig för en gemensam vision. En vision är något att försöka uppnå. En bild av det man önskar. Se gärna filmen där människor från EFKs församlingar berättar vad EFK är och vill vara utifrån vår vision: