Hållbar försörjning

Människor återanvänder plastflaskor för att göra flytvästar i översvämningsdrabbat område i Bangladesh. Foto: Lydia Dackerud

Flytvästar av återvunna plastflaskor kan rädda liv i översvämningsdrabbade Kalapara, Bangladesh. Foto: Lydia Dackerud

I flera av de länder där EFK arbetar lever många människor i svåra förhållanden, till exempel fattigdom, naturkatastrofer och brist på hälso- och sjukvård. Tillsammans med våra samarbetspartners arbetar vi för att ge människor möjlighet till egen försörjning, träna människor att kunna hantera de negativa konsekvenserna av klimatförändringarna och för att ge fler tillgång till sjukvård.

Våra projekt i Hållbar försörjning

Ge direkt till projektet snabbt och enkelt! Din gåva gör skillnad!

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.