Bekämpa fattigdomen i Nordafrika

Foto: Kristina Sandin

Vår partners vill bidra till förvandling för människor, grupper och hela samhället. Sann utveckling innebär inte bara bättre levnadsförhållanden utan att bryta utanförskap och se upprättade relationer på alla livets områden. 1982 var vi i EFK med att starta en utvecklingsorganisation tillsammans med tre andra organisationer. Det första projektet startades 1983. I början var det bara fyra svenskar – men många fler medarbetare har tjänat i Nordafrika genom vår partner, från alla kontinenter. I år firar vår partner i Nordafrika 40 år.

Projektet är godkänt för skattereduktion. Klicka här för att läsa mer om skattereduktion.

Vad har vi uppnått i projektet?

Genom samarbetet med vår partner har barn med funktionshinder fått en förvandlad situation. Kvinnor utan familjestöd, som fått klara sig bäst de kan, har fått stöd och möjlighet till en självförsörjning och en framtid. Kvinnor i fängelse har fått utbildning och självkänsla. En viktig del av
arbetet är att inte bara söka förändringar för de utsatta utan att förändringar kommer till stånd i gruppen runt dessa och i samhället. Barn med funktionshinder ses inte längre av grannar som ett Guds straff och samhället börjar integrera dessa barn i skolan. Målet är förvandling på flera nivåer i samhället så de marginaliserades och utsattas situation förändras. Genom insatserna börjar lokala organisationer engagera sig för de utsattas situation och deras rättigheter i samhället.

Vad vill vi göra mer?

Vi vill stödja vår partner att börja arbeta på nya områden och nya platser så att de kan möta de mest utsattas behov. Ett nytt projekt för att minska unga kvinnors utsatthet har börjats. Ett annat sätt är att stärka de lokala organisationerna som startats av kristna ledare för att göra skillnad i samhället. Dessa behöver stöd, både lära sig planera och utföra projekt men också att få förtroende av finansiärer.
Att bygga kapacitet hos dessa ger många nya möjligheter. EFK ger också stöd till vår samarbetspartners ledning genom styrelseengagemang och organisationsstöd. Detta ger vår partner möjlighet att starta ett arbete i ett ännu mer fattigt grannland i regionen.

Mariam: ”Ingenting kan stoppa mig nu!”

Mariam är 28 år och växte upp med funktionshinder. Hennes föräldrar såg inte till att hon fick den hjälp hon behövde för att utvecklas. Hon var mest hemma och när hon gick ut pratade hon inte med människor, hon skämdes så för sitt funktionshinder. Genom att delta i ett projekt för utsatta unga människor för att ge dem en röst fick Mariam ett nytt självförtroende. Hon fick hjälp att öppna en
liten mataffär för att tjäna pengar och hennes liv förändrades. ”Ingenting kan stoppa mig nu!” Nu står Miriam upp för andra med funktionshinder, talar för dem och hjälper dem.

Insamlingsnummer 43134 · Ge för livet 63134

Ge direkt till projektet snabbt och enkelt! Din gåva gör skillnad!

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.