Mot människohandel

Människohandel är den moderna tidens slaveri och den drabbar människor över hela världen. Varje dag utnyttjas barn och unga kvinnor och män i sex- eller produktionsindustrin och det mänskliga lidandet är enormt. Tillsammans med samarbetspartners arbetar vi i EFK för att förebygga handeln med människor. En central del i detta är att stärka kvinnors rättigheter i alla delar av samhället. EFK arbetar också för att hjälpa människor ur sexindustrin, bland annat genom alternativa försörjningsmöjligheter.