Kunskap hjälper människor att utveckla byar

68332 Kunskap hjälper människor att utveckla byar - fält

I ett land där krig och konflikter har avlöst varandra i flera decennier råder brist på utbildning, hög korruption och en utbredd fattigdom. Där vill vi finnas med och ge hopp till människor som förlorat hoppet så att de själva finner vägar framåt.

Projektet är godkänt för skattereduktion. Klicka här för att läsa mer om skattereduktion.

Tillsammans i byarna prioriterar man vad man vill adressera inom dessa tre huvudområden: rent vatten, sanitet och hygien, förlossningskurser och inkomstgenererande aktiviteter. Detta är nyckelområden som genom åren visat sig vara effektiva för att hjälpa människor ur fattigdom och stärka deras självkänsla.

68332 Kunskap hjälper människor att utveckla byar-kvinna vid symaskin och grupp

Situationen i landet har gjort att arbetet försenats och för en tid även pausats. Trots detta har projektet gått framåt.

  • Tre vattenledningar har börjat byggas för att ge tillgång till rent vatten.
  • Förlosningskurser har startats för 162 kvinnor i sju byar.
  • I arbetet mot undernäring har 196 barn och 33 gravida kvinnor undersökts och av dessa var 33 barn och 8 kvinnor undernärda i olika grad.
  • För att öka tillgången på mat har olika träningar om jordbruk hållits för några hundra jordbrukare. De har även planterat vete och olika slags grönsaker som till exempel morätter.
  • För att öka möjligheterna att kunna få en inkomst startade fem sömnadskurser i juni där 47 kvinnor deltog.
  • För att människor med fysiska funktionsvariationer ska bli en del av samhället arbetar projektet med ett lokalt sjukhus. Under första halvåret 2023 undersöktes 28 patienter med funktionsvariationer där sju av dem fick olika typer av hjälpmedel. Personal på sjukhuset har fått träning i fysisk rehabilitering och arbetsterapi så att de också kan hjälpa människor med funktionsvariation. Projektteamet får också träning för att i sin tur kunna träna byledare och barn om funktionsvariationer, orsaker, behandlingar, stigmatisering, med mera.

Insamlingsnummer 48332 · Ge för livet 68332

Ge direkt till projektet snabbt och enkelt! Din gåva gör skillnad!

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.