Utbildning ger kvinnor kunskap och inflytande

Kvinnorna i Centralafrikanska republiken har ett stort ansvar för familjens försörjning och barnens uppfostran, men saknar ofta grundläggande utbildning och är underrepresenterade i det offentliga livet. Vi i EFK stödjer tre skolor som utbildar kvinnor i ämnen som ligger nära deras vardag. Då många kvinnor inte är läs- och skrivkunniga är också läs- och skrivinlärning ett prioriterat område. Skolorna drivs av samarbetskyrkan Eglise Evangélique Baptiste (EEB) och riktar sig i första hand till pastorsstudenternas fruar, men kvinnor från övriga samhället söker sig till skolorna. Eftersom kyrkan och pastorsfamiljen ofta har en central plats i samhället finns möjligheter för de utbildade kvinnorna att föra kunskapen vidare.

Projektet är godkänt för skattereduktion. Klicka här för att läsa mer om skattereduktion.

Vad har vi uppnått i projektet?

De tre skolorna för kvinnor finns i Carnot, Gamboula och Doaka. Det går omkring 15 till 30 elever på varje skola. Läs- och skrivkurser hålls på olika nivåer beroende på förkunskaper. Teori varvas med praktik. Exempel på kurser är näringslära och matlagning, utbildningspsykologi, pedagogik, sömnad, familjeekonomi, bibelkunskap och mänskliga rättigheter.

Kvinnorna förbereds också för att sprida vidare den kunskap de får. Det finns tydliga tecken på att kvinnor börjar få en mer betydande plats inom kyrkan och man är organiserad på flera sätt

Vad vill vi göra mer?

Vi vill se att fler kvinnor med respektive familjer når en förbättrad livssituation och blir förändringsaktörer i samhället. Vi vill se att fler kvinnor får möjlighet att gå på skolorna och vi vill stärka kvinnoorganisationerna inom kyrkan.

Det vill vi göra genom ekonomiska bidrag till kvinnoskolorna och till en central förstärkning av kvinnoorganisationen inom kyrkan. Vi vill också göra regelbundna besök i landet för fortbildning och att i dialog med vår samarbetspartner utvärdera och följa upp initiativ till utveckling och förnyelse av utbildningen för kvinnorna.

Chancella studerar på skolan i Gamboula

”Jag vill verkligen lära mig att läsa och skriva och hoppas att jag så småningom kommer att få möjlighet att föra kunskapen vidare till andra. Det är så många i vårt land som verkligen vill lära sig att läsa. Även om man inte har ett arbete så är läskunnigheten en stor tillgång. Så vi hoppas att våra vänner i Sverige kan stötta oss med detta.”

Chancella Oulombay, elev på skolan i Gamboula, fram till 2021

Projektet rekommenderas även för Ge för livet-kampanj. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Chancella Oulombay.

Insamlingsnummer 45244 · Ge för livet 65244

Ge direkt till projektet snabbt och enkelt! Din gåva gör skillnad!

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.