Människohandel bekämpas via media

I linje med de internationella konventionernas starka ställning mot människohandel har Egypten tagit fram en nationell lag mot människohandel. Trots denna lag görs dock alldeles för lite för att hålla människohandlare till svars, och myndigheterna fortsätter att istället straffa offren för brott som begåtts som en direkt följd av att de utsatts för trafficking. Det saknas också skyddade boenden där offer för trafficking kan söka skydd. Vår partner arbetar med att öka kunskapen och medvetenheten kring människohandel i samhället så att man i sitt lokala sammanhang ska kunna identifiera och skydda människor som utsatts eller riskerar att utsättas för trafficking. Man arbetar också för att de som varit utsatta ska accepteras och kunna återintegreras i sina familjer och olika kontexter. På lång sikt hoppas man skapa en nationell rörelse mot all typ av människohandel.

Vad har vi uppnått i projektet?

Sedan projektet startade för åtta år sedan har vår partner utrustat sexton olika icke-statliga organisationer (NGOs) i åtta olika områden med verktyg, inte minst inom media, för att de ska kunna nå ut med kunskap om människohandel. Man har sett att det är ett effektivt sätt att utrusta just gräsrotsorganisationer som arbetar nära människor i sina lokala samhällen. Aktiviteter har även hållits för 314 familjer och 189 individer. På detta sätt har kunskapen om människohandel ökat bland målgruppen. Dessutom har man tränat 45 instruktörer som i sin tur kan träna andra instruktörer samt undervisa på ungdomsläger. Man har också producerat material som varit effektiva för att sprida kunskap om människohandel.

Vad vill vi göra mer?

Inför 2024 går projektet in i en ny fas som man förberett genom att utvärdera situationen i de lokala sammanhang man arbetat i. Man villfortsätta att öka kunskapen om trafficking och utrusta NGOs, samt arbeta vidare med Second Chance-begreppet, det vill säga att traffickingoffer ska kunna återintegreras in i sina tidigare sammanhang. Insatserna ska nu genomföras bland gräsrotsorganisationer i ytterligare tre städer i Egypten. Ett annat mål är att nå ut till 150 personer mellan 25-40 år som befinner sig i riskzonen för trafficking för att ge dem kunskap om trafficking, hur de kan skydda sig själva samt hur de kan hjälpa andra som utsatts.

Förändrar synsätt

Ghada* blev utnyttjad för sexhandel av ett turistföretag. Hon blev hotad av företagets ägare och hade ingen ingen möjlighet att fly. Till slut kunde hon ändå nå sin vän som hade fått kunskap om trafficking på ett av våra läger. Vännen kunde då informera polisen och på så vis rädda Ghada. Vännen pratade med Ghadas mamma och familj och övertalade dem att acceptera henne och välkomna henne hem igen. Vännen kunde också stötta Ghada genom att hjälpa henne komma till en psykolog för att bearbeta det hon varit med om tills hon mådde bättre igen.
*Ghada heter egentligen något annat.

Projektet rekommenderas för Ge för livet-kampanj. Öppnas i nytt fönster.

Insamlingsnummer 43534 · Ge för livet 63534

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.