Mot människohandel i Asien

Man räknar man att det finns ca 40 miljoner människor i världen som är utsatta för människohandel. Två tredjedelar av dessa finns i Asien. Programmet mot människohandel i Asien är en unik insats där vi för samman 6 partnerorganisationer från Nepal, Kambodja, Thailand, Laos och Bangladesh. Inom programmet kan våra partnerorganisationer stärka sin egen kapacitet genom lärande av varandra, träningar, forskning, nätverkande och påverkansarbete för att sedan omsätta kunskapen i praktiken. Ett viktigt gemensamt fokus är att vi arbetar förebyggande och rättighetsbaserat för att ge människor verktyg att själva stoppa människohandel i sina samhällen.

Projektet är godkänt för skattereduktion. Klicka här för att läsa mer om skattereduktion.

Vad har vi uppnått i projektet?

Lokala organisationer har blivit bättre på att arbeta förebyggande mot människohandel. Under året har 10 olika träningar eller förstudier som sedan omsatts i fyra större projekt i Nepal, Kambodja och Bangladesh. Idag arbetar fler än 100 lokala grupper aktivt för att skydda lokalbefolkningen, 80 personer som varit i riskzonen för exploatering har fått stöd till alternativ försörjning och över 200 fall av våld mot kvinnor, sexuella övergrepp, och exploatering har rapporterats till myndigheter och lagförts i projektområdena. Man har jobbat tätt med andra organisationer för att påverka myndigheter till att agera mot människohandel, men också för att påverka dem till att förebygga våld mot kvinnor och stödja utsatta familjer så de har råd att skicka sina barn till skolan.

Vad vill vi göra mer?

Under detta år går vi mot att jobba mer integrerat i våra projekt genom att införa fler aktiviteter kring försörjning. Att skapa en hållbar försörjning är en viktig strategi för att bemöta rotorsaken och förebygga exploatering och människohandel. Detta är särskilt relevant eftersom covidpandemin har ökat fattigdomen för många hushåll. Vi kommer också att:

  • arbeta mer med myndigheter för att de ska ta problematiken med människohandel på allvar och agera!
  • engagera fler pojkar och män i arbetet mot människohandel!
  • fortsätta stärka våra samarbetsorganisationer genom träningar och utbyten.

Ungdomsgruppen räddade Tara från trafficking

Tara, 16 år i Bangladesh, berättar om hur en avlägsen släkting började besöka hennes familj tillsammans med en man som var okänd för familjen. Efter ett tag föreslog släktingen för Taras föräldrar att mannen och Tara skulle gifta sig och resa till Dhaka för att jobba. Taras föräldrar gick med på förslaget, men själv var Tara tveksam. Tara pratade om det med sin ungdomsgrupp som startats av vårt projekt. Gruppen har fått träning i hur man kan känna igen trafficking och tyckte att det lät riskabelt för Tara. Tillsammans med ledaren började de undersöka vem mannen egentligen var, och det visade sig att all information han uppgett var falsk. Äktenskapet stoppades, och varken släktingen eller mannen sågs till igen.

Exempel på vad som görs i programmet: Kambodja

Vår partnerorganisation ICC arbetar i ett av distrikten i Kambodja med högst andel illegal migration, vilket är en riskfaktor för exploatering och trafficking. Många råkar illa ut, särskilt i
fiskeindustrin i Thailand eller på fabriker i exempelvis Malaysia. Det här projektet är särskilt inriktat på att skydda barn och ungdomar mot exploatering, och att påverka myndigheter till att ta ett större ansvar. Projektet ingår i programmet Mot människohandel i Asien.

Vad har vi uppnått i Kambodja?

Trettio ”Watch Teams” har fortsatt få träning och vidare fungerat som en viktig länk i relationen mellan bybor och myndigheter. Dessa Watch Teams startades av projektet för några år sen, och består av ca 10 medlemmar i varje, som aktivt arbetar för att se till att ingen i deras byar blir utsatt för någon form av exploatering. Vi har också startat upp samarbete med totalt 5 skolor i projektområdet där barnen får lära sig om människohandel, nationell lagstiftning och migrationsfrågor. I projektet samarbetar ICC även med 17 buddhistiska tempel, som har stort inflytande i sina närområden, för att de ska nå ut med kunskap om barns rättigheter. Vi har också
startat samarbete med myndigheterna för att påverka fabriker till att ta mer ansvar för sina anställda.

Vad vill vi göra mer?

Under detta år kommer vi att arbeta mer med hållbar försörjning i projektområdet. Det blir ett komplement till de pågående aktiviteterna och kommer förhoppningsvis skapa nya möjligheter
och alternativ till migration för människor i området. Vi kommer också fortsätta arbetet med skolor med ett fokus på dem som går i högstadiet. Religiösa ledare är en fortsatt viktig målgrupp för att i
förlängningen också nå och påverka människor i byarna runt omkring i relation till barns rättigheter. Att utöka arbetet tillsammans med myndigheter för att aktivt motarbeta exploatering på lokala fabriker, restauranger och karaokebarer i området är också viktigt, men en stor utmaning.

Bybor arbetar tillsammans för att stoppa människohandeln

Två av medlemmarna från ett Watch Team berättar om hur de var bjudna på en förlovningsfest i sin by. De blev misstänksamma eftersom brudgummen var från Kina och inte kunde någon khmer
(det lokala språket). Just brudtrafficking till Kina är ett problem i Kambodja så de ställde lite följdfrågor till den brudens mamma. Mamman hade blivit lovad pengar för förlovningen, och skulle få ytterligare 10 000 USD när de väl var gifta. De tyckte detta lät väldigt konstigt, och försökte övertyga brudens mamma om att gå den lagliga vägen och registrera äktenskapet. Hon vägrade då att prata med dem och fallet rapporterades till polisen. Till slut blev förlovningen upphävd eftersom äktenskapet bedömdes som olagligt.

Insamlingsnummer 47030 · Ge för livet 67030

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.

Ge för livet

Åstadalsvägen 2A, 702 21 Örebro
Box 1624, 701 16 Örebro
019 - 16 76 00
info@efk.se

Swish: 900 55 88
Bankgiro: 900-55 88

EFK
Barnhjälpen
Ge för livet
StepOut
Torpkonferensen