Mot människohandel i Asien

67030 Mot människohandel i Asien 2023

Cirka 50 miljoner människor i världen som är utsatta för människohandel. En majoritet av dessa finns i Asien. I vårt arbete mot människohandel i Asien för vi samman sex partnerorganisationer från Nepal, Kambodja, Thailand och Bangladesh.

Genom vårt arbete kan våra partnerorganisationer stärka sin egen kapacitet genom lärande av varandra, träningar, forskning, nätverkande och påverkansarbete för att sedan omsätta kunskapen i praktiken. Ett viktigt gemensamt fokus är att vi arbetar förebyggande och rättighetsbaserat för att ge människor verktyg att själva stoppa människohandel i sina samhällen.

Berättelse från projektet

Ett viktigt mål i vårt arbete mot människohandel är att mobilisera människor för att skydda andra. Ett exempel på detta är Sita som är ledare i en självhjälpsgrupp för kvinnor i ett av våra projektområden i Nepal. Hon berättar att deras område har haft rykte om sig att vara ett område där många blivit utsatta för människohandel. Men tack vare arbetet så har detta förändrats. ”Vi har märkt att fall av människohandel och våld mot kvinnor har minskat betydligt”. Hon fortsätter: ”Men vårt jobb är inte slutfört än. Vi kommer inte sluta förrän vi har 0 fall av människohandel, tre år i rad”.
En annan glädjande utveckling i flera av våra projekt är att fler män engagerar sig i arbetet mot människohandel. En anledning till det kan vara att vi försöker jobba mer integrerat med hållbar försörjning. Det är något vi vill fortsätta utveckla - att bidra till att skapa hållbara inkomstmöjligheter lokalt och också påverka myndigheter till att ta mer ansvar för detta. I Kambodja försöker vi samarbeta mer med den privatasektorn men det är utmanande. Var gärna med och be för detta! Be också för fortsatt goda relationer med myndigheter men också nya idéer för hur vi kan utveckla arbetet på ett bra sätt.

Exempel på vad som görs i programmet: Kambodja

Vår partnerorganisation ICC arbetar i ett av distrikten i Kambodja med högst andel illegal migration, vilket är en riskfaktor för exploatering och trafficking. Många råkar illa ut, särskilt i fiskeindustrin i Thailand eller på fabriker i exempelvis Malaysia. Det här projektet är särskilt inriktat på att skydda barn och ungdomar mot exploatering, och att påverka myndigheter till att ta ett större ansvar. Projektet ingår i programmet Mot människohandel i Asien.

Vad har vi uppnått i Kambodja?

Trettio ”Watch Teams” har fortsatt få träning och vidare fungerat som en viktig länk i relationen mellan bybor och myndigheter. Dessa Watch Teams startades av projektet för några år sen, och består av ca 10 medlemmar i varje, som aktivt arbetar för att se till att ingen i deras byar blir utsatt för någon form av exploatering. Vi har också startat upp samarbete med totalt 5 skolor i projektområdet där barnen får lära sig om människohandel, nationell lagstiftning och migrationsfrågor. I projektet samarbetar ICC även med 17 buddhistiska tempel, som har stort inflytande i sina närområden, för att de ska nå ut med kunskap om barns rättigheter. Vi har också startat samarbete med myndigheterna för att påverka fabriker till att ta mer ansvar för sina anställda.

Vad vill vi göra mer?

Under detta år kommer vi att arbeta mer med hållbar försörjning i projektområdet. Det blir ett komplement till de pågående aktiviteterna och kommer förhoppningsvis skapa nya möjligheter och alternativ till migration för människor i området. Vi kommer också fortsätta arbetet med skolor med ett fokus på dem som går i högstadiet. Religiösa ledare är en fortsatt viktig målgrupp för att i förlängningen också nå och påverka människor i byarna runt omkring i relation till barns rättigheter. Att utöka arbetet tillsammans med myndigheter för att aktivt motarbeta exploatering på lokala fabriker, restauranger och karaokebarer i området är också viktigt, men en stor utmaning.

Bybor arbetar tillsammans för att stoppa människohandeln

Två av medlemmarna från ett Watch Team berättar om hur de var bjudna på en förlovningsfest i sin by. De blev misstänksamma eftersom brudgummen var från Kina och inte kunde någon khmer (det lokala språket). Just brudtrafficking till Kina är ett problem i Kambodja så de ställde lite följdfrågor till den brudens mamma. Mamman hade blivit lovad pengar för förlovningen, och skulle få ytterligare 10 000 USD när de väl var gifta. De tyckte detta lät väldigt konstigt, och försökte övertyga brudens mamma om att gå den lagliga vägen och registrera äktenskapet. Hon vägrade då att prata med dem och fallet rapporterades till polisen. Till slut blev förlovningen upphävd eftersom äktenskapet bedömdes som olagligt.

Insamlingsnummer 47030 · Ge för livet 67030

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.