Familjer får hjälp till klimatanpassning

Bangladesh är ett av världens mest tätbefolkade land där man känner av klimatförändringarna. Varje år drabbas det låglänta landet av översvämningar och stormar i vilka skördar blir förstörda, hus och egendomar ödeläggs och gör att det tar tid att ”resa sig upp igen” och komma på fötter. Vi i EFK arbetar tillsammans med våra medarbetare i Bangladesh för att hjälpa människor att organisera sig och öka sin motståndskraft mot katastrofer. Det handlar bland annat om att utveckla tidiga varningssystem och handlingsplaner så att alla vet vad de ska göra när katastrofen är framme. En viktig komponent i projektet är att hjälpa människor att ha flera olika möjligheter till försörjning för att sprida
riskerna.

Projektet är godkänt för skattereduktion. Klicka här för att läsa mer om skattereduktion.

Vad har vi uppnått i projektet?

Under 2022 har lokala ledare blivit utbildade i katastrofberedskap. Man har till exempel involverat lokala kyrkor och utrustat dem så att de kan fungera som resurscenter när katastrofen slår till. Man har även utbildat lokalbefolkningen i hur man kan bevara förnödenheter på ett adekvat sätt och man betonar vikten av att familjer lägger undan pengar för att ha vid eventuell katastrof. Detta gör man också gemensamt i s.k. självhjälpsgrupper där man sparar tillsammans i grupp. Man har också fortsatt att hjälpa lokalbefolkningen att hitta alternativa försörjningsmöjligheter. En del har börjat odla grödor som tål den högre salthalt som en förhöjd havsnivå har bidragit till. Andra har fått träning i affärsverksamhet eller i vävning och sömnad. Den lilla inkomst man får in genom dessa initiativ gör stor skillnad för människor som just lever på marginalen.

Vad vill vi göra mer?

Översvämningar påverkar många av de allra fattigaste genom minskad skörd och förstörda bostäder.

  • Vi vill ge de allra fattigaste möjlighet att få en inkomst så att de kan försörja sina familjer.
  • Vi vill jobba mer med att utveckla jordbruket för fattiga småbönder.
  • Vi vill visa att det går bygga hållbara hus som klarar översvämningar.
  • Vi vill utveckla ledarskapet i byarna och utbilda folk i katastrofhjälp och på så sätt stärka civilsamhället.

Dessa åtgärder leder till minskad undernäring, bättre hälsa och en bättre livskvalité.

Den nya betonggrunden skyddar huset vid högvattnet

Sumi är 25 år och bor tillsammans med sin familj i södra Bangladesh längs en av flodstränderna i det stora deltat. Deras bostad består av en enkel trägrund med väggar och tak av plåt. Huset är beläget utanför byns skyddsvall och är oerhört utsatt av väder och vind. När det är högvatten når vattnet nästan in i huset och när vattnet drar sig tillbaka tar det med sig en bit av den lergrund huset står på. När högvattnet dröjer sig kvar blir huset även en tillflykt för råttor och andra skadedjur. Genom projektet har Sumi fått möjlighet att gjuta en betonggrund vilket har bidragit till ökad trygghet för den lilla familjen. Nu är det svårare för både vatten och råttor att ta sig in i bostaden och de kan sova bättre om natten.

Insamlingsnummer 47135 · Ge för livet 67135

Ge direkt till projektet snabbt och enkelt! Din gåva gör skillnad!

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.