Familjer får hjälp till klimatanpassning

47135 Familjer får hjälp till klimatanpassning - vy

Varje år drabbas Bangladesh av förödande översvämningar och stormar som förstör skördar, hem och möjligheter till försörjning - vilket är ett resultat av klimatförändringarna. Vi i EFK samarbetar med World Concern Bangladesh
för att hjälpa byar att organisera sig och öka sin motståndskraft mot klimatförändringarna.

Projektet är godkänt för skattereduktion. Klicka här för att läsa mer om skattereduktion.

I projektet utvecklas varningssystem och handlingsplaner, så att alla i byn vet hur de ska agera i händelse av ett nödläge. En annan viktig del av projektet är att öka människors möjligheter till en större variation i sin försörjning. När riskerna sprids blir man mindre sårbar. Med ditt stöd kan vi i EFK fortsätta att stärka byar i Bangladesh.

Ankor blir en räddning

Varför ankor?

  • Ankor är duktiga på att simma, till skillnad från höns. Det är viktigt i Bangladesh där det ofta blir översvämningar.
  • Ankor värper proteinrika ägg - mättar magar och överskottet kan man sälja på marknaden.
  • Ankor är också goda att äta, restauranger betalar bra för dem - ett välkommet tillskott i hushållskassan.

Vem får ankor?

  • De som bäst behöver. I varje by finns ett byråd som bestämmer vem som kan få ankor - det är viktigt att det blir rättvist!
  • Varje familj kan få mellan 5-10 ankor.

Ringar på vattnet

  • Pengarna man sedan får, av äggen eller ankorna man säljer, kan sedan användas för att betala skolavgifter...
  • Skolan är oerhört viktig för barnen i de här byarna eftersom barn som inte går i skolan riskerar att få arbeta eller bli bortgifta.
47135 Familjer får hjälp till klimatanpassning - Bönder utbildas

Berättelse från projektet

Det här projektet har haft en positiv inverkan i människors liv på många olika sätt. Till exempel inom jordbruket har en nyckel varit att jordbrukarna i byarna börjat samarbeta. Projektet har hjälpt dem att organisera sig i bondeförbund och tillsammans har de byggt jordvallar för att förhindra havsvatten att öka salthalten i jorden. Detta har möjliggjort ökad produktion av ris och solrosor, vilket inte bara ökat tillgången på mat utan även ökat inkomsterna för bönderna.

47135 Familjer får hjälp till klimatanpassning - Solrosor

Projektet har även utbildat, och visat bönder alternativa grödor som klarar salt jordmån - en speciell typ av solrosor. De är mycket inspirerade då det just nu är brist på matolja i Bangladesh och priset på solrosfrön är högt. Bönderna är tacksamma för den nya kunskapen och möjligheten till alternativa grödor.

Tänk att vi i EFK får vara med och bidra till att förbättra livet för människor i södra Bangladesh!

Insamlingsnummer 47135 · Ge för livet 67135

Ge direkt till projektet snabbt och enkelt! Din gåva gör skillnad!

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.