Hjälp människor på flykt!

Få människor är så sårbara som de som lämnat allt de har för att rädda sina liv. Idag är de fler än någonsin tidigare. Vill du sträcka ut en hand och ge människor på flykt en framtid?

Världen har i dag fler flyktingar än någonsin. Tyvärr pekar kurvorna åt fel håll. Evangeliska Frikyrkan, som står bakom Ge för livet, arbetar i dag i världens tre största flyktingkriser och behoven är oöverskådliga. Genom att ge en eller flera gåvor till Ge för livets Flyktinghjälp är du med och förbättrar tillvaron för dessa människor. Varje gåva är oerhört betydelsefull. Blir du dessutom flyktingfadder och ger en summa varje månad kan vi utlova hjälp i förväg och bättre planera för framtida insatser. Genom att ge oss förtroendet att fördela gåvan dit den behövs som allra mest just nu kan vi se till att den gör mesta möjliga nytta genom våra kompetenta partners som vi känner väl sedan många år.

Ge en engångsgåva!Öppnas i nytt fönster.
Bli flyktingfadder!Öppnas i nytt fönster.

100 miljoner skäl att engagera dig

I slutet av maj kom en FN-rapport om att vi i världen nått en dyster milstolpe: För första gången i världshistorien befinner sig mer än 100 miljoner människor på flykt. 100 miljoner. Stanna upp och ta in den siffran. Och försök sedan ta in att det inte bara är en stor siffra utan att var och en av dessa är en människa som du. Det är närmast att beskriva som 100 miljoner personliga katastrofer.

Den farliga flykten

Människor lämnar hus och hem, försörjning, vänner och familj och går en osäker framtid till mötes, kanske i ett land där de inte har någonting och inte ens kan språket. Ibland är redan resan livsfarlig. Du kan bli upptäckt och tillfångatagen om man till exempel är en politisk flykting. Du kan kapsejsa på ett stormigt Medelhav i en enkel gummibåt. Illasinnade människor längst vägen eller i nya hemlandet kan dra nytta av din desperata situation och locka in dig i människohandel. Och väl på plats uppstår svårigheter att kommunicera och förstå ditt nya sammanhang som du kanske stannar i under ett par år – eller resten av livet. Knappast någon människa skulle utsätta sin familj för dessa risker om inte alternativet att stanna vore ännu värre.

Skälen till flykt är olika världen över men den absoluta majoriteten av dessa 100 miljoner människor flyr, enligt FN:s flyktingorgan UNHCR, undan krig, våld och förföljelse. De ser även ett ökat antal klimatflyktingar, som på grund av allt längre torrperioder eller större översvämningar gör deras hem obeboeligt. Evangeliska Frikyrkan har sedan decennier arbetat i många av världens största oroshärdar och i dagsläget riktas vårt flyktingstöd till världens tre största flyktingkriser: Ukraina, Syrien och Venezuela.

Mitt under pågående krig når hjälpen fram. Foto: European Baptist Federation

Ukraina

I Ukraina har 8 miljoner människor flytt inom landet och sex miljoner har lämnat. Här har vi på kort tid, genom långa samarbeten och goda relationer och nätverk, kunnat ge akut stöd i form av skydd, mat och förnödenheter till de mest utsatta i landet. EBF samordnar också tillsammans med andra baptistsamfund stöd i närliggande länder, som Polen, Slovakien, Ungern, Rumänien och Moldavien.

Inom Evangeliska Frikyrkan har vi även tillsammans som församlingsrörelse tillsammans tagit emot 300 ukrainska flyktingar, och gett dem boende och ett sammanhang i Sverige.

Läs mer om insatserna i och omkring Ukraina...

Omkring en fjärdedel av befolkningen är flyktingar och många av dem är fortfarande beroende av humanitär hjälp. Foto: EFK arkiv

Syrien

Genom våra engagerade och professionella parters har vi kunnat förmedla livsavgörande humanitära insatser för dem som flyr kriget i Syrien, både i närområdet och här i Sverige genom våra församlingar. Noterade du ordet ”flyr” i presens? Fortfarande, 10 år efter krigets start, är halva Syriens befolkning, 12 miljoner människor på flykt. Faktum är att situationen för dem är sämre än någonsin. Fatima, fembarnsmor från Syrien berättar: På grund av kriget är vi flyktingar i vårt eget land. Vi får hjälp från kyrkan med mat och olika hygienartiklar. För första gången känner jag att jag möter människor som bryr sig om oss på riktigt och inte minst om våra barn. Jag är muslim, men besöker frånkyrkan ger oss hopp och glädje. Deras omsorg är genuin. Barnen är likaförväntansfulla som vi inför deras besök. Deras stöd har återgett oss vår värdighet. Jag ser hur de påverkar mina barn på ett positivt sätt så att de själva nu i sin tur vill hjälpa andra i sin omgivning. Nu är min allra största önskan att hitta ett arbete så att jag kan stötta min man i försörjandet av vår familj.

Läs mer om insatserna i och omkring Syrien...

Den glömda flyktingkrisen i Venezuela är världens tredje största med 6 miljoner människor på flykt. Foto: EFK arkiv

Venezuela

Venezuela har gått från att vara ett av Latinamerikas mest välmående länder till en av de fattigaste. Makthavare har tappat kontrollen över ekonomin och förekomsten av korruption har kört landet i botten. Valutan är värdelös och många människor har inte pengar för det allra nödvändigaste. Under 2020 räknade man med att det fanns 6,1 miljoner på flykt, det är den största flyktingkris i Latinamerika i modern tid och den tredje största i världen efter Ukraina och Syrien. Vid gränsstaden Pacaraima, där vår partnerkyrka har en liten församling, flyr människor från Venezuela varje dag. Församlingen hjälper flyktingarna att få akut hjälp och att kunna integreras i det brasilianska samhället.

Pablo och Agata, från Tigre-regionen i Venezuela, illustrerar situationen: På grund av landets situation flydde de till Brasilien och kom till staden Pacaraima. Det var svårt att få arbete och de åkte tillbaka till Venezuela där det var ännu svårare. Efter ett tag kom de tillbaka till Brasilien och bodde i ett tält på gatan och försörjde sig med olika småjobb. Efter ett tag kom deras son som de hade lämnat kvar men framtiden såg inte ljust ut. De kom i kontakt med församlingen i Pacaraima som hjälpte dem med portugisiskan och som genom en församling fixade arbete i en annan delstat i Brasilien. Familjen flyttade dit och har idag arbete och är etablerade i sitt nya hemland.

Läs mer om insatserna i och omkring Venezuela...

Ge en engångsgåva!Öppnas i nytt fönster.
Bli flyktingfadder!Öppnas i nytt fönster.

#viiefk