Föräldralösa barn får familj och utbildning

Barn är älskade. Vi vill vara del av att ge dem en framtid och ett hopp. Projektet, NCCP (National Child Care Project), fokuserar på de många föräldralösa barn som finns i Eswatini (Swaziland). Detta är en följd av det höga antal hiv/aids- och tuberkulosdrabbade som finns i landet. Utifrån den afrikanska kulturen måste hela familjen inbegripas när man vill hjälpa drabbade barn. Man jobbar också med att stärka hela hushållet för att bidra till långsiktigt förbättrade levnadsförhållanden. När du är med och ger gör du skillnad i dessa barns liv, inte bara idag utan också på lång sikt, då de ges möjlighet till utbildning och en trygg uppväxtmiljö.

Projektet är godkänt för skattereduktion. Klicka här för att läsa mer om skattereduktion.

Vad har vi uppnått i projektet?

Projektet har drivits sedan 2005 tillsammans med vår partnerkyrka Holiness Union Church (HUC) Öppnas i nytt fönster. och målet är att varje barn ska ha en familj att växa upp i och möjlighet till skolgång. Just nu är det drygt 80 barn får hjälp till skolgång genom stöd till skolavgifter och skoluniformer. För att stärka hela hushållets möjlighet till bättre levnadsförhållanden på lång sikt ges stöd till grönsak- och moringaodlingar samt hönsuppfödning. Denna del i NCCPs projekt kallas Family Unit Project. I mars i år fick de så kallade omsorgsgivare som ansvarar för barnen inom projektet delta i ett seminarium om skyddande beteende och deras roll för att ge barnen trygghet och skydd. Omsorgsgivare gör sitt bästa för att hjälpa barn som de upptäcker utsätts för övergrepp.

Vad vill vi göra mer?

Vi vill säkerställa att Family Unit Project blir en fungerande utbildning för utsatta familjer och som resulterar i att familjer kan börja livnära sig genom odling.

Vi vill också fortsätta att ge stöd så de föräldralösa barnen kan få gå i skolan genom att de får skoluniformer och stöd till skolavgifter.

Partnerkyrkan HUC arbetar även med Barns rättigheter, de vill fortsätta att utbilda och skapa medvetenhet för att minska våld och utnyttjande av barn. Vi vill finnas med och stödja HUC i deras arbete för att skapa säkra och trygga platser för barn.

"Min dröm är att kunna utbilda mig till sjuksköterska"

”Jag är så tacksam att jag har fått möjlighet att gå i skolan och att vi har fått hjälp med att betala skolavgiften och att köpa skoluniformer. Min största dröm är att kunna utbilda mig till sjuksköterska.”

- Ngweny Mathobisi, Eswatini

Du kan också stödja detta projekt genom att bli fadder i Barnhjälpen.

Insamlingsnummer 45550 · Ge för livet 65550 · Barnhjälpen 55550

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Anneli Dagernäs
Regionledare för Afrika
+46-73-020 87 62

Mejla mig!

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.