Barns rätt till skolgång

Inbördeskriget i Centralafrikanska republiken (CAR) innebar att stora delar av de offentliga skolorna föll samman. Många barn förlorade också sina föräldrar till följd av striderna. I stort sett varje familj i CAR har föräldralösa barn boende hos sig. Trots att det finns skolor är det inte säkert att barnen får skolgång eftersom många fosterföräldrar inte kan sätta barnen i skolan av olika anledningar. Tack vare stöd från EFKs Barnhjälpen-projekt kan drygt 180 föräldralösa barn i CAR gå i skolan vilket ger möjlighet till förbättrade förutsättningar i livet. Genom att ge till detta projekt är du med och skapar förutsättningar för en ny generation i CAR att vara med och bygga upp landet igen!

Projektet är godkänt för skattereduktion. Klicka här för att läsa mer om skattereduktion.

Vad har vi uppnått i projektet?

Detta projekt innebär att drygt 180 föräldralösa barn får möjlighet till en bättre framtid genom att de får gå i skolan. EFK står för skolavgifter, och till viss del mat och lärarlöner. Ansvariga för projektet följer kontinuerligt upp familjerna, besöker dem och undersöker deras familjeförhållanden.
EFKs partners EEB och ADIH har deltagit i EFKs regionala Barnrättsprogram och arbetar även med Barns rättigheter och har tränat ledare och lärare i dessa frågor. De har även under detta program tagit fram en Barnrättspolicy som ett verktyg för att skapa trygga och säkra platser för barn i sina verksamheter.

Vad vill vi göra mer?

Vi vill fortsätta att stödja ADIH:s arbete med de lokala Barnhjälpen-projekten för att barn i de områden de arbetar ska få bättre levnadsförhållanden när det gäller hälsa och utbildning. Besök och ekonomiskt stöd är redskap i detta.
Vi vill också fortsätta att stödja EEB och ADIH i arbetet med att skapa medvetenhet om barns rättigheter och för att minska våld och utnyttjande av barn.

Angeline: Jag är så glad att jag får studera!

"Jag är så glad just jag av alla föräldralösa barn kan få gå i skolan och få studera och utvecklas. Jag tackar Gud för det varje dag och jag ber för alla som gör detta möjligt för mig.”
Angeline Barbou, Berberati

Insamlingsnummer 45250 · Ge för livet 65250 · Barnhjälpen 55250

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till CAR-teamet!

EFKs resursteam för Centralafrikanska republiken (CAR)

+46-73-046 19 64

Mejla mig!

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.