Korttidsboende för järnvägsbarn

Invid järnvägen i de största städerna i Indien ligger stora slumområden. Alltför många barn bor här och hjälper till att försörja familjen genom att putsa skor, tigga eller samla sopor som de säljer, men många hamnar också i kriminalitet eller utnyttjas. Vid järnvägen bor också gatubarn som rymt hemifrån, hamnat där genom människohandlare eller kommit bort från sina föräldrar. En del räddas och får bo på korttidsboenden som EFKs partner driver, medan man försöker hitta deras familjer. Det största arbetet sker dock i förebyggande syfte. Man erbjuder bland annat undervisning, hjälp att komma in i den statliga skolan och en meningsfull fritid för barn och ungdomar.

Vad har vi uppnått i projektet?

Sedan nedstängningen i Indien är utbildningscentren i slummen stängda och det är svårt att bedriva dagliga aktiviteter men genom uppsökande verksamhet har man informerat och utbildat om covid-19 och hygien på plats. Många har förlorat sin dagliga inkomst och barnen har drabbats hårdast av krisen. Därför har våra medarbetare delat ut matpaket till de värst drabbade men också satsat mycket på att nå barnen med hjälp och stöd praktiskt men också genom påverkansarbete gentemot myndigheter för att undvika våld och övergrepp. Barnen på korttidsboenden är friska och har all den omsorg de behöver. De får också hjälp att klara studierna nu när skolorna är stängda. Flera av barnen har återförenats med sina föräldrar eller fått nya fosterhem.

Vad vill vi göra mer?

Glädjande ser vi hur vår partnerorganisations målmedvetna upplysningsarbete om barns rättigheter börjar ge resultat. Flera grupper i samhället ser nu barnen som sitt ansvar och vill agera, inte bara känna medkänsla eller avsky för gatubarnen. Kyrkorna arbetar nu mer målmedvetet för att stärka barnens position i samhället. Under året har skolorna tagit in barn från slummen, vilket inte var tänkbart förut. Vår partner har ett samarbete med socialen och polisen vilket har gett resultat vid omhändertagande och återförening av barn. Men attitydförändring tar tid och strukturer och normer sitter djupt så upplysningsarbetet och det förebyggande arbetet fortsätter! Det är särskilt viktigt att stärka familjerna så att de kan ge den trygghet och den omsorg barnen behöver och vi vill stötta barnens möjlighet till utbildning. Detta arbete fortsätter så snart samhället öppnar upp igen.

Anmol har fått ett nytt hem!

Anmol var bara tre år när han kom till korttidsboendet i Varanasi efter att man hittat honom på järnvägsstationen helt ensam. Anmol var otröstlig i början när han kom till centret och längtade efter sina föräldrar. Det har krävts mycket kärlek, omsorg och tålamod från personalens sida men gradvis började Anmol känna trygghet. Samtidigt har man sökt efter hans föräldrar i samarbete med polis och myndigheter men utan att lyckas. Anmol har nu lämnat korttidsboendet och bor sedan februari 2020 med sin fosterfamilj som hjälper honom att känna tillit och glädje igen och där han börjat känna sig hemma. Han älskar sin förskola som nu är stängd på grund av covid-19, och längtar tills den öppnar igen. Adoption är nästa steg. Anmol har fått ett nytt hem!

Projektet kan stödjas genom en Ge för livet-kampanjlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller genom att man blir Barnhjälpen-fadder.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Insamlingsnummer 47337 · Ge för livet 67337

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Anneli Nilsson
Ansvarig för fokusområdet Barns rättigheter i Region Asien


anneli.nilsson@efk.se

Insamlingsbehov


Insamlingsstatistik är inte tillgänglig just nu.
Detta på grund av systembyte för insamling och kommunikation.

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.