Utställare och annonsörer

Vi har stora möjligheter att ta emot utställare på vårt konferensområde och vi hittar gärna bra samarbeten med dig och din organisation. Vill ni slå upp ett montertält? eller boka en utställnings yta i Stallet? Annonsera i vårt programblad? Göra aktiviteter tillsammans med oss på området?