Region Europa/Mellanöstern/Nordafrika

Anna Dalemo

Projektsamordnare inom fokusområdet Barns rättigheter


Mejla mig!

Billy Hellmark

Arbetar med församlingsbyggande i Aten, Grekland. Ansvarar för östra klustret i regionen.


Mejla mig!

Eva-Lena Hellmark

Arbetar i Aten, Grekland, med organisationen Threads of Hope, som ger kvinnor utsatta eller i riskzonen för människohandel möjlighet till egen försörjning.


Mejla mig!

Fredrik

Insamlingsadministratör 50 % och biträdande regionledare för Europa, Mellanöstern och Nordafrika 50 %

070-291 07 93

Mejla mig!

Helen

Regionledare för Europa, Mellanöstern och Nordafrika


Mejla mig!

Johannes Roswall

Arbetar med församlingsbyggande i Greklands huvudstad Aten.


Mejla mig!

Lara Roswall

Arbetar med församlingsbyggande i Aten, Grekland.


Mejla mig!

Magnus A

Ledaruppdrag i Mongoliet samt regionsamordnare för Eumena.


Mejla mig!

Martine

Församlingsutveckling med fokus på att nå flyktingar. Stödjer ett lokalt arbete för att hjälpa kvinnor i prostitution.


Mejla mig!

EFK har även 5 anställda missionärer i Mellanöstern och Nordafrika. De arbetar inom EFKs fokusområden och i nära samarbete med lokala partners. För mer information, kontakta eumena@efk.se.