Region Europa/Mellanöstern/Nordafrika

Billy Hellmark

Arbetar med församlingsbyggande i Aten, Grekland. Ansvarar för östra klustret i regionen.


billy.hellmark@efk.se

Eva-Lena Hellmark

Arbetar i Aten, Grekland, med organisationen Threads of Hope, som ger kvinnor utsatta eller i riskzonen för människohandel möjlighet till egen försörjning.


eva-lena.hellmark@efk.se

Fredrik

Regionledare på 60 %, med särskilt ansvar för Nordafrika och Frankrike.


eumena@efk.se

Helen

Regionledare för Europa/Mellanöstern


eumena@efk.se

Johannes Roswall

Arbetar med församlingsbyggande i Greklands huvudstad Aten.


johannes.roswall@efk.se

Lara Roswall

Arbetar med församlingsbyggande i Aten, Grekland.


lara.roswall@efk.se

Martine

Församlingsutveckling med fokus på att nå flyktingar. Stödjer ett lokalt arbete för att hjälpa kvinnor i prostitution.


eumena@efk.se

EFK har även 5 anställda missionärer i Mellanöstern och Nordafrika. De arbetar inom EFKs fokusområden och i nära samarbete med lokala partners. För mer information, kontakta eumena@efk.se.

Evangeliska Frikyrkan

Åstadalsvägen 2A, 702 21 Örebro
Box 1624, 701 16 Örebro
019 - 16 76 00
info@efk.se

Plusgiro: 900403-7
Bankgiro: 900-4037

EFK
Barnhjälpen
Ge för livet
StepOut
Torpkonferensen