Internationella programmet på Sverigekontoret

Här visas personalen som jobbar inom Internationella programmet på EFKs Sverigekontor. Du kan också se utlandsbaserad personal!

Daniel Råsberg

Missionsideolog och utvecklingsledare i Internationella programmet

070-280 91 31

daniel.rasberg@efk.se

Jenny Jonsson

Projektsamordnare StepOut & processtödjare för ”Måla drömmen ung”

070-101 09 87

jenny.jonsson@efk.se

Magnus A

Ledarutvecklare för pionjära initiativ i Sverige och internationellt


magnus.a@efk.se

Stefan Östman

Projekthandläggare Internationella programmet
070-310 82 42

stefan.ostman@efk.se