Johannes: Omsorgen om skapelsen
är central i självaste missionsbefallningen

Porträttbild: Johannes Widlund

Johannes Widlund försöker inspirera kristna ledare och församlingar att visa på en hållbar livsstil.

- Vad är det kristna uppdraget? Vad är vi kallade till som kristna? Johannes Widlund utmanar åhörarna att tänka till. Själv ser han omsorgen om skapelsen som central i självaste missionsbefallningen.

Det har bara gått två år sedan Johannes Widlund var med att grunda organisationen God Jord, men den har redan etablerat sig som en erkänd och etablerad röst i svensk frikyrklighet. Syftet är att inspirera och hjälpa kyrkor att visa vägen till en hållbar livsstil. Johannes ägnar själv en stor del av sin tid åt att resa runt för att väcka engagemang bland församlingar och samfund. När EFK Direkt träffar honom är han på besök i Mariestad för en träff med lokala kristna ledare, samt för en ekumenisk kvällssamling.

- Det handlar inte om att lägga till ännu en grej i kyrkans verksamhet. Nej, klimatfrågan berör allt vi gör i våra liv och församlingar. Allt från vår ekonomi till hur vi ser på vår nästa. För vem är min nästa? Jo, alla som påverkas av de val jag gör i min vardag.

För Johannes del handlar det inte om att kristna ska följa med i tiden, och ta upp klimatfrågan för att alla andra gör det. Tvärtom, kyrkan borde gå före, menar han. Just för att skapelsetemat är så centralt i Bibeln: i syndafallet raserades inte bara relationen mellan människa och Gud och människor sinsemellan, utan också mellan människan och skapelsen.

- Det kristna uppdraget är att upprätta dessa fallna relationer, poängterar han.

Johannes är med i församlingen Mötesplatsen i Örebro, men rör sig fritt över samfundsgränserna.

Johannes Widlund Tilda Arvidsson i Korskyrkan Mariestad

Johannes Widlund i samtal med Tilda Arvidsson i Korskyrkan Mariestad, där några ungdomar just har startat en klimatgrupp.

Har EFK hamnat på efterkälken i klimatfrågan?

- Nej, det vill jag inte säga. Jag upplever att det finns mycket hjärta och vilja inom EFK i dessa frågor. Men det kanske inte har blivit så mycket handling än, säger Johannes med ett uppfordrande leende.

Men hur fick han egentligen ihop klimatfrågan med missionsbefallningen?

- Läs i Markus 16:15: ”Gå ut överallt i världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen.” De glada nyheterna gäller hela skapelsen – vårt uppdrag är att förmedla det, slår Johannes fast.

Johannes bästa tips till din församling

  • Se över bilen/biffen/börsen (det vill säga hur församlingen reser, äter och sparar)
  • Hitta praktiska sätt att dela prylar/tjänster med varandra
  • Kombinera sociala och ekologiska satsningar (ge matbutikens matsvinn till utsatta, eller gör insektshotell med söndagsskolbarnen)
  • Påverka politiskt!


Artikeln hämtad ur Direkt #2 2019. Text & foto: Stefan Östman