Föräldralösa barn i Muhange får en familj

Detta projekt genomgår för närvarande en omställning i samband med att Muhange barnhem i början av 2017 stängde ned som institution och barnen placerades i familjer. EFKs samarbetsorganisation FPCT i Muhange fortsätter att ge hjälp till barn som mist en eller båda av sina föräldrar. Detta sker genom direkt stöd till den kvarvarande föräldern, en släkting eller en ny familj. Genom ett familjehemsbaserat stöd kan barn få en naturlig uppväxt i hemmamiljö. Det nya namnet för arbetet är Muhange Family and Community Care Centre.

Projektet är godkänt för skattereduktion. Klicka här för att läsa mer om skattereduktion.

Vad har vi uppnått i projektet?

Sedan 1970-talet har ett stort antal barn kunnat räddas till livet genom ett snabbt omhändertagande på barnhemmet. Under åren har även ett stort antal barnskötare utbildats, fått praktik vid barnhemmet och sedan kunnat få jobb på andra ställen. EFK har varit med i uppbyggnaden av barnhemmet och har fortsatt att stödja arbetet, men ansvaret för verksamheten har under många år varit helt överlämnat till FPCT.

Sedan förändringen från att vara institution till att ge familjehemsbaserat stöd startade så har redan flera barn och deras anhöriga varit på centret i drygt tre månader och sedan åter flyttat hem, och nu arbetar man med uppföljning av dem.

Vad vill vi göra mer?

Vi i EFK vill fortsätta att ge stöd till FPCT genom ekonomiska medel och mentorskap i etableringen av nya arbetsmetoder i detta viktiga projekt. Det nya arbetssättet innebär att de först gör ett hembesök för att se om de kan hjälpa barnet på plats, annars får en anhörig komma till centret och bo under 3-12 månader. På centret arbetar man med både med barnet och med utbildning för anhörig i bl.a. nutrition, hälsa och uppfostran och skapar förutsättningar för att de så snart som möjligt kan flytta hem. Under tiden arbetar man med familjen i hemmet så de ska vara förberedda på att ta emot barnet. Uppföljande arbete ska göras med familjerna fram till barnet är fem år gammalt.

En anhörig berättar

”Denna lilla flicka föddes i Kakonko District i december förra året. Flickans mamma dog vid födseln och flickan fick komma till centret tillsammans med mig. Där fick hon medicinsk hjälp och jag fick utbildning i att till exempel laga näringsrik mat. Stort tack för det fantastiska jobb som görs för de utsatta barnen i samhället.”

Insamlingsnummer 45750 · Ge för livet 65750 · Barnhjälpen 55750

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Andreas Dagernäs
Regionledare för Afrika
+46-73-046 19 64

Mejla mig!

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.

Evangeliska Frikyrkan

Åstadalsvägen 2A, 702 21 Örebro
Box 1624, 701 16 Örebro
019 - 16 76 00
info@efk.se

Plusgiro: 900403-7
Bankgiro: 900-4037

EFK
Barnhjälpen
Ge för livet
StepOut
Torpkonferensen