Stöd kampanjen

Ge snabbt och enkelt din gåva via Swish eller bankgiro 900-55 88.

Personliga gåvor, högtidsgåvor och minnesgåvor

Många personliga gåvogivare skänker regelbundet, månadsvis – ett stor antal vissa har lagt in detta som ett autogiro. Andra personliga initiativ kan vara högtidsgåvor och minnesgåvor.

Gåvor är varmt välkomna till ”där det bäst behövs” – ange då projektnummer 60760 och använd bg 900-55 88.
I annat fall väljer du önskat projekt ur projektkatalogen Länk till annan webbplats. och anger dess projektnummer vid inbetalningen.

Vad händer vid en katastrof?

Vid ex katastrofinsamlingar kan personliga initiativ engagera grupper, ex skolklasser och arbetsplatser. Kontakta oss gärna i ett tidigt skede, innan ni gör en insamling, för att undersöka om – eller hur – Ge för livet arbetar med en insamling till en pågående katastrof.

Även om Ge för livet, genom Evangeliska Frikyrkan, har ett starkt nätverk i 40 länder behöver vi först gör en riskanalys. Det handlar om att säkerställa kvalitet i vår gemensamma insats när vi undersöker vilka medarbetare och partners vi har i det drabbade området – och om vi ser att den hjälp vi vill ge kommer att ge effektiv och långsiktigt god hjälp. Men kontakta oss – så hittar vi en klok väg för att få hjälpen att nå fram!