De föreslås som nya ledamöter i EFKs styrelse

Evangeliska Frikyrkans styrelse består av fjorton ledamöter som är geografiskt utspridda i Sverige men som alla delar samma längtan: att få fortsätta leda vår rörelse på bästa sätt. Vid kongressen 2022 tar mandatperioden för några av ledamöterna slut och valberedningen föreslår därför två nya personer att väljas in i styrelsen. Här får du lära känna dem lite mer!

I samband med kongressen i maj 2022 Öppnas i nytt fönster. tar mandatperioden för fyra ledamöter slut. Två av dem, Anton Fagerstedt Öppnas i nytt fönster. och Peter Norburg Öppnas i nytt fönster., ställer sig till förfogande för omval och två av dem, Johanna Gell och Stefan Rosth, har avböjt omval. Valberedningen föreslår nu två nya personer att väljas in i styrelsen vid kongressen: Erik Bryskhe, Umeå, och Mine Lon, Nässjö. Här nedan kan du läsa mer om dem!

EFKs styrelse

Styrelsens ordförande är Richard Hultmar, Solna. Vid kongressen 14 maj 2022 föreslår valberedningen omval av Richard med mandatperiod till 2024.

Följande personer är valda till Kongress 2022: Anton Fagerstedt, Östra Ryd, Johanna Gell, Hägersten, Peter Norburg, Linköping och Stefan Rosth, Falun. Av dessa har följande avböjt omval: Johanna Gell och Stefan Rosth.

Följande personer är valda till Kongress 2024: Mattias Engström, Skövde, Eva-Carin Banka Johnson, Åhus, Irma Janzon, Stora Mellösa, Unni Johansson, Moholm, Per-Inge Andersson, Arlöv, och Sandra Edin, Uppsala.

Vid kongressen 14 maj 2022 föreslår valberedningen omval av följande personer med mandatperiod till år 2024: Anton Fagerstedt, Östra Ryd, och Peter Norburg, Linköping.

Vid kongressen 14 maj 2022 föreslår valberedningen nyval av följande personer med mandatperiod till år 2026: Erik Bryskhe, Holmsund, och Mine Lon, Nässjö.

Dessutom har Malin Råsberg, Örebro, omvalts som personalrepresentant i styrelsen med mandatperiod till år 2024. Missionsdirektor är ledamot i styrelsen enligt stadgarna. Om fler än en missionsdirektor valts ska dessa ingå i styrelsen men tillsammans endast ha en röst.

Här hittar du en lite mer utförlig presentation av EFKs styrelse! Öppnas i nytt fönster.

Delar av EFKs styrelse i mars 2022. Från vänster: Sandra Edin, Ingemar Forss, Irma Janzon, Peter Norburg, Linalie Newman, Anton Fagerstedt, Eva-Carin Banka Johnsson, Richard Hultmar, Stefan Rosth.

Evangeliska Frikyrkan

Åstadalsvägen 2A, 702 21 Örebro
Box 1624, 701 16 Örebro
019 - 16 76 00
info@efk.se

Plusgiro: 900403-7
Bankgiro: 900-4037

EFK
Barnhjälpen
Ge för livet
StepOut
Torpkonferensen