Ny mötesplats för unga vill visa på Guds kärlek

Med The Livingroom vill Anna Lindahl nå de goda samtal som uppstår i ett vanligt vardagsrum. Foto: Rebecca Wallin

Församlingen Skillinge Missionshus drömde om att skapa en kravlös mötesplats där ungdomar får komma som de är och mötas av vuxna som ser dem. Tre år senare är deras initiativ “The Livingroom” ett välbesökt och uppskattat vardagsrum för Simrishamns unga.

Text: Ida Ardeby Foto: Rebecca Wallin Den här texten publicerades först i EFKs tidning Direkt. Öppnas i nytt fönster.

I Skillinge Missionshus finns ett rum som kallas “vardagsrummet”, där församlingen möts efter gudstjänster och i veckorna. En plats där man ser varandra, lyssnar på varandra och samtalar om livet. Kalle Spetz, pastor och föreståndare, berättar att församlingen under våren 2019 började drömma om att skapa ett liknande sammanhang för unga. En viktig del av deras längtan var att samverka med andra aktörer.

– Vi vill se oss som en del av civilsamhället som kan bidra med vår kunskap, men vi vill också göra det här tillsammans med andra organisationer och föreningar som vill skapa något bra för Simrishamns unga, förklarar Kalle.

Församlingen förberedde sig inför det nya initiativet genom att möta representanter från socialförvaltningen, elevhälsan, ungdomsmottagningen och flera olika organisationer. De pratade med ungdomar och läste rapporter om vad unga idag efterfrågar. Resultatet blev The Livingroom som öppnade i Simrishamn våren 2020. Skillinge Missionshus driver The Livingroom men samarbetar med andra organisationer som Rotary, Rädda Barnen och Friskis & Svettis Simrishamn.

Ett uppskattat vardagsrum

Trots att The Livingroom öppnade precis vid pandemins början när skolorna övergick till distansundervisning har det varit en uppskattad plats sedan start. Idag kommer ett 20-tal ungdomar varje dag som The Livingroom är öppet. Då gymnasieskolorna i Simrishamn har kontrakt med restauranger i stället för matsalar finns ett behov bland eleverna att äta sin lunch någon annanstans, till exempel om kompisgänget vill ha mat från olika restauranger.

Anna Lindahl, som nyligen anställts som verksamhetsutvecklare på The Livingroom, berättar att ungdomarna kommer under lunchen och under håltimmar och äter, pratar, spelar spel och umgås. Annas roll handlar mycket om att vara en närvarande vuxen.

– Jag är en vuxen som ser, bekräftar, lyssnar och ställer frågor. Det handlar om att bygga relationer och få de goda samtalen som uppstår i ett vardagsrum. Det är ett sätt för mig att förmedla Guds kärlek.

The Livingroom är en av Skillinge Missionshus utåtriktade satsningar. Det är en kravlös och avslappnad mötesplats för unga i åldern 16-25. Foto: Rebecca Wallin

Kyrkan kan bidra

Att förebygga psykisk ohälsa är centralt i visionen för The Livingroom. Kalle understryker att kyrkan har något att bidra med här och tar upp en antagen proposition av regeringen där hela människans behov lyfts fram. Där fastslås att ”Människan har såväl kroppsliga som själsliga och andliga behov. Denna helhetssyn på mänskliga behov utgör utgångspunkten för en förnyad folkhälsopolitik.” (Prop. 2007/08:110, s 6).

– Det här bör ge oss som kyrka självförtroende, vi har god kunskap och erfarenhet att komma med, säger Kalle.

Lita på Gud

The Livingroom är givande också för Skillinge Missionshus som församling. Även de medlemmar som inte är med på plats är engagerade och frågar ofta hur ungdomarna mår.

För församlingar som drömmer om att starta upp något liknande betonar Anna vikten av att utforska vilka behov som finns på platsen. Samtala med kommunen, vårdcentralen, företag och ta reda på vad ni kan bidra med. Både Kalle och Anna återkommer till värdet av samverkan, att skapa kontakter att jobba tillsammans med.

– Som kyrka handlar det också om att lita på att Gud är med oss. Trots våra brister får vi förmedla Hans kärlek genom att vara närvarande för människor i vår omgivning, avslutar Kalle.

Om Skillinge Missionshus och The Livingroom

Skillinge Missionshus är en församling i Simrishamns kommun som är ansluten till EFK och Equmeniakyrkan. De har ett hundratal medlemmar och ännu fler som hör hemma i församlingen. The Livingroom är en av deras utåtriktade satsningar och är belägen i centrala Simrishamn. Det är en kravlös och avslappnad mötesplats för unga i åldern 16-25 som just nu håller öppet dagtid tre dagar i veckan.

Följ The Livingroom på Instagram, @thelivingroom.simrishamn Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., för att se mer och be för mötesplatsen!