Vi möttes på Missionskonferensen SÄND 2021

En dag genomsyrad av utmanande bibelstudier och intressanta diskussioner om att bland annat våga gå utanför sin bekvämlighetszon för att vittna.

I lördags genomfördes Missionskonferensen SÄND på fyra platser i landet: Ryttargårdskyrkan i Linköping, Korskyrkan i Umeå, Hagakyrkan i Habo och Östermalmskyrkan i Kristianstad.

Dagen genomsyrades av utmanande bibelstudier från internationella talare och intressanta diskussioner mellan deltagarna. Hélder Favarin, missionär och pastor i C29 i Spanien, talade om vikten av en "glokal" mission - global och lokal på samma gång. Megumi Takahashi, Kansai Bible Institute i Japan, gav en historisk blick på vad sändning har betytt i Japan och hur sändningen lever vidare.

Alia Abboud, ledare i organisationen LSESD i Libanon, gav goda exempel på hur kriserna i Libanon har hjälpt landets kyrkor att de senaste åren gå från inåtriktade till utåtriktade och att bättre förstå Guds - hur vi som kristna är kallade till hans vittnen och sända för att nå hela världen. För att vittna måste vi våga gå utanför vår bekvämlighetszon, vilket också var något som några av deltagarna disskuterade. Rickard Holst gav i ett av fördjupningsspåren exempel på hur han en gång upplevde att han skulle dela ett ord med sin tanghygienist. Även om det kändes stelt och inte landade särskilt bra gav det honom större frimodighet. Det ledde till att han vid ett senare tillfälle, när han upplevde samma känsla, vågade gå fram till ett par och dela ett ord som talade rakt in i deras situation. "En liten bit utanför 'comfort-zonen'" kan betyda mycket.

Bilder från Habo och Linköping - två av platserna där årets Missionskonferens genomfördes.

Evangeliska Frikyrkan

Åstadalsvägen 2A, 702 21 Örebro
Box 1624, 701 16 Örebro
019 - 16 76 00
info@efk.se

Plusgiro: 900403-7
Bankgiro: 900-4037

EFK
Barnhjälpen
Ge för livet
StepOut
Torpkonferensen