Tid: lördag 14 maj 2022
Plats: Ryttargårdskyrkan i Linköping
Pris: Vuxen: 150 kr, ungdom och student: 100 kr. Lunch, fika och kvällsmat: 230 kr för er som är med på plats.

Kongress 2022

EFKs styrelse inbjuder alla församlingar som samverkar i EFK till Kongress 14 maj 2022 i Ryttargårdskyrkan, Linköping. Det finns också möjlighet att delta på kongressen digitalt via Zoom. Sista anmälningsdag är 1 maj.

Nu öppnar samhället upp igen och det är med stor glädje vi kan inbjuda till vår kongress 2022 med temat: Gå med helande och hopp till vår värld.

Under Kongressen kommer det att ske flera viktiga val och fattas betydelsefulla beslut men det kommer också att ges utrymme till fördjupande samtal.

Vi lever fortsatt i en osäker tid och vi är kallade att gå med helande och hopp till en värld som verkligen behöver det. Det finns ett uttryck på spanska misión integral som går att översätta med fullkornsmission. Eller som vi uttrycker det i vår vision: hela evangeliet, till hela människan, över hela världen.

  • Vad betyder det att ge hela evangeliet till människor i vår tid, utan att lägga till eller dra ifrån?
  • Vad betyder det att ge evangeliet till hela människan i ett land som Sverige där våra fysiska behov ofta är väl tillgodosedda? Och vad betyder helhetssynen på evangeliet i vår internationella mission?
  • Vi vill sända över hela världen inom våra fyra fokusområden och till de minst nådda och mest utsatta. Vad får det kosta och för vem?

Vi ser fram emot att mötas och vill särskilt utmana er att ta med ett unga människor från er församling.

Genom länken nedan har du möjlighet att ladda ner PowerPointen från Maria Karlssons undervisningspass på kongressen.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Maria Karlsson - Gå med helande och hopp - helhetssyn på missionsuppdraget.pdf Pdf, 455 kB. 455 kB 2022-05-18 10.37

Program

Tid för förhandlingar: 8.30 - 17.00
Kvällsgudstjänst 18.00

Kongressen arrangeras på plats i Ryttargårdskyrkan i Linköping Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., men det finns också möjlighet att delta på kongressen digitalt via Zoom. Du anger i anmälan om du deltar på plats eller digitalt.

Parkering: Ryttargårdskyrkan har begränsat med parkeringsmöjligheter (det finns ca 40 platser på Ryttargårdskyrkans mark och ytterligare 30 i allén). Fler parkeringsmöjligheter finns på de stora parkeringarna på garnisonsområdet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., eller sjukhusparkeringen bortom dammarna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Båda finns inom 500 m avstånd till Ryttargårdskyrkan.

Handlingar & årsredovisning

Ladda ner årets kongresshandlingar och årsredovisning här!

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kongress 2022 handlingar.pdf Pdf, 222.1 kB. 222.1 kB 2022-04-21 10.44

De föreslås som nya ledamöter i EFKs styrelse

Erik Bryskhe, Umeå, och Mine Lon, Nässjö föreslås av valberedningen som nya styrelseledamöter för Evangeliska Frikyrkan. Läs mer om Erik och Mine här!

 

Anmälningsavgift

Vuxen: 150 kr
Ungdom och student: 100 kr
Lunch, fika och kvällsmat: 230 kr för er som är med på plats.

Begär ordet, lägg förslag och rösta i verktyget Go Plenum

Alla ombud och deltagare, oavsett om man deltar på plats eller digitalt, ska använda verktyget GoPlenum för att att begära ordet, lägga förslag och rösta. Mer information och inloggning till den kommer till dig som anmält dig men du kan redan nu bekanta dig med verktyget Go Plenum här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kongressen är EFKs högsta beslutande organ

Samarbetande församling har rätt att genom ombud delta i kongressens överläggningar och beslut. Antalet ombud bestäms av antalet medlemmar i den samarbetande församlingen enligt följande:

  • Församling med högst hundra (100) medlemmar har rätt att utse ett (1) ombud för varje påbörjat tiotal medlemmar.
  • Församling med över ett hundra (100) medlemmar har därutöver rätt att utse fem (5) ombud för varje ytterligare påbörjat hundratal medlemmar.
  • Maximalt antal ombud som kan utses är sjuttio (70).

Varje medlem i samarbetande församling har rätt att närvara vid kongressen med yttrande- och förslagsrätt. Anställda inom Evangeliska Frikyrkan som inte är medlemmar i en samarbetande församling har rätt att närvara vid kongressen med enbart yttranderätt.

Ändrad planering för kongressen 2022

- Sedan tidigare har vi gett besked om att årets kongress skulle hållas på Hjälmargården 13-14 maj 2022. Vi ser nu att vi behöver ändra detta utifrån att vi vill kunna genomföra en kongress som är möjlig att delta i oavsett vilken situation vi har i maj vad gäller smitta och eventuella restriktioner, berättar Richard Hultmar, ordförande för EFKs styrelse.

Styrelsen har därför beslutat att flytta EFKs kongress till Ryttargårdskyrkan i Linköping lördag 14 maj. Läs mer om beslutet här. Öppnas i nytt fönster.

Ta gärna kontakt med oss inom EFK!

Jag är projektledare för kongressen 2022

Rune Jonsson
Insamlingsadministratör 50% och projektledare för event 50%

070-291 07 93

rune.jonsson@efk.se