David: Det praktiska lärjungaskapet är avgörande

I Sonstorp utanför Finspång finns Hällestads Friförsamling, en församling, som likt så många andra landsortsförsamlingar har en stark barn- och ungdomsverksamhet. David Axelsson har jobbat i församlingen i 13 år, först som ungdomsledare och sedan sju år tillbaka som pastor. I höstas fick de döpa 15 ungdomar under en gudstjänst. Vi samtalar med David om det och om vikten av att fokusera på lärjungaskap i församlingen. 

–  De flesta av ungdomarna som ville döpas har vuxit upp i församlingen och varit en del av våra barn- och ungdomsgrupper hela vägen. Men under konfaåret arbetade vi mycket med frågor om efterföljelse, omvändelse och tro. Några av dem har inte alls någon kyrklig bakgrund. Någon har fått leda sin kompis till tro. Under sommaren växte besluten fram, vilket mynnade ut i en stor dophögtid. Den största på riktigt många år i vår församling, berättar David. 

Vad tror du är viktigt för oss som församlingar i  Sverige framöver?

–  Jag tror att det praktiska lärjungaskapet är avgörande. Om vi fokuserar på det faller mycket av det andra på plats. Blir vi än mer lärjungar till Jesus så följer det mer missionella och den andliga fördjupningen naturligt, är min erfarenhet. Jag tror även att vi genom att fokusera mer på lärjungaskap också går från att vara institution till att bli mer rörelse. Institutionen förlitar sig på massa yttre saker som jag inte ser att den första församlingen var upptagen av, som till exempel byggnader, att anställda gör det viktigaste jobbet och samfundsbildningar osv. Det har sin plats, men får inte bli fokus. Vi får inte förlita oss på att det ska fixa grejen. Vi ser ju också utöver världen att om kyrkan inte har möjlighet till sådana yttre saker så hindrar inte detta på något sätt växten.

Mer om David:

Namn: David Axelsson
Familj: Frun Camilla och tre barn som är 9, 7 och 3 år. 
Merit: Har en gång kastat ett spjut i ryggen på mig själv… 
Bibelord som är extra levande just nu: Apg 4:12 ”Hos ingen annan finns frälsningen, och ingenstans bland människor under himlen finns något annat namn som kan rädda oss."

Hällestads Friförsamling är med i EFKs upplägg Växande församlingar 

David om växande församlingar: ”Det har varit en viktig draghjälp för oss. Vi har kunnat lägga undan några frågor som tagit mycket kraft och engagerat mycket känslor. Istället har vi kunnat börja arbeta med framtidsfrågorna. Växande församlingar har hjälpt oss att göra verkstad av våra många visioner och drömmar.”