Hjälp pojkar ur sexhandel

Sexhandeln är en av Thailands största inkomstkällor. Varje timme säljs kvinnor, män och barn för att tillfredsställa turister och inhemska kunder. Sedan år 2015 arbetar vi i EFK mot människohandeln i Thailand tillsammans med organisationen Urban Light. Urban Lights huvudfokus är att hjälpa pojkar och unga män i åldrarna 14–24 år som fallit offer för sexhandel. Just nu stödjer vi främst deras förebyggande arbete i utsatta områden i Chiang Mai. För att stoppa sexhandel behöver vi arbeta med grundorsaker som attityder till sexköp men också hjälpa föräldrar att bättre ta hand om sina barn, och inte skicka dem till storstaden för att tjäna pengar.

Vad har vi uppnått i projektet?

Projektet arbetar med två av Thailands mest sårbara grupper av barn. 1) De som säljer blommor vid vägkanter och i turistområden och 2) de som bor i slumområden nära byggarbeten. Genom projektet förebygger man exploatering och trafficking genom utbildning och alternativa möjligheter för barn i riskzonen och deras föräldrar, och man arbetar samtidigt med utbildning för hotell och andra turistaktörer för att motverka exploatering. Tyvärr har effekterna av corona drabbat många familjer hårt. Deras möjligheter till inkomst har minskat, och de är under hård press. Urban Light ställde om sina aktiviteter för att bäst kunna hjälpa familjer i utsatta områden och har delat ut både mat- och hygienpaket och spridit information om hur man skyddar sig mot corona.

Vad vill vi göra mer?

Vi vill fortsätta att stödja Urban Lights arbete för att hindra att fler barn eller ungdomar hamnar i sexindustrin eller utnyttjas på något sätt! Under nästa år kommer vi att:

  • Fortsätta att utbilda och träna turismsektorn
  • Fortsätta att arbeta med föräldrar och andra vårdnadshavare
  • Fortsätta att uppmuntra och utrusta ungdomar att ta ett ledande ansvar
  • Arbeta med de som har ansvar för byggarbetsplatser för att säkerställa barns trygghet

Nong Bae: ”Tack för att ni hjälpt min familj att bli en bättre familj”

Nong Bae är en av många ungdomar som bor med sin familj i ett av de utsatta områden som Urban Light jobbar i. Hon är tacksam för att Urban Light har hjälpt många familjer att ställa om från att skicka sina barn för att sälja blommor. Nong Bae är nu en av de ungdomsledare som nu utbildar andra i barns rättigheter och riskerna med barnarbete. Även om hon just nu är orolig över hur corona kommer påverka hennes möjligheter att gå ut gymnasiet så vet hon att Urban Light kommer finnas där för henne och för hennes familj och andra för att hjälpa dem komma vidare. ”Tack för att ni hjälpt min familj att bli en bättre familj”

Insamlingsnummer 48239 · Ge för livet 68239

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Sofia Jonsson
Ansvarig för fokusområdet Mot människohandel.


sofia.jonsson@efk.se

Projektet kunde inte hittas

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.