Stipendieprogram i Afrika

Karebo Amos Kalegeya har möjlighet att studera tack vare studiestöd från EFK. Läs mer om honom längre ner på den här sidan.

EFKs vision talar om viljan att sprida ”hela evangeliet till hela människan”; ett helt evangelium tillgodoser människors grundläggande materiella, sociala och andliga behov. Det innefattar också att respektera människors värdighet och skapa möjligheter för självförsörjning. Genom att förändra situationen för enskilda individer kan i förlängningen hela sammanhang och samhällen förändras långsiktigt. Kunskap är något du har kvar, det tas inte ifrån dig när skörden slår fel eller när pengarna tar slut. Kunskap gör det också lättare att få arbete och därmed möjlighet att försörja familjen och låta barnen gå i skolan. Men att studera kostar, segregationen är stor och för många är skolavgifterna oöverstigliga. Vi i EFK vill därför tillsammans med våra partners ge stipendium till unga för att skapa framtid och hopp. Var med och bidra till en avgörande insats för unga vuxna i Centralafrikanska republiken (CAR), Zambia, Eswatini, Tanzania, Mocambique och Sydafrika!

Vad har vi uppnått i projektet?

Under flera år har vi i EFK bidragit med stöd till eftergymnasiala utbildningar för medlemmar från partnerkyrkor runtom i region Afrika. I varje land som deltar i projektet finns en lokal stipendiekommitté som tar emot och behandlar ansökningar. De antar aktuella stipendiater utifrån EFKs och eget utformade kriterier.

Under 2021 stöder vi ett 60-tal personer, företrädesvis unga vuxna, med stipendium. En stor del av dessa är kvinnor. De som får stipendier läser utbildningar inom teologi, skola, sjukvård, ekonomi, juridik m.m.

Vad vill vi göra mer?

Vi vill säkerställa att de som antas i programmet får goda förutsättningar att kunna genomföra sina studier ända till en examen.

Stipendiaterna eller en viss utbildning kan i vissa fall väljas strategiskt för att stärka partnerkyrkorna i regionen. Det kan bland annat gälla organisationens administration eller för att säkerställa personal till exempelvis det sjukhus man driver.

Vi vill också utöka stipendiestödets kriterier till att även kunna gälla enklare yrkesutbildningar och fortbildningskurser.

Karebo Amos Kalegeya: Tack för stödet!

”Mitt namn är Karebo Amos Kalegeya och jag är 23 år gammal. Jag är nummer fyra i en syskonskara av sju. Jag kommer från Kigoma i Tanzania. Jag studerar filosofie kanditatexamen med inriktning på undervisning med huvudämnena Swahili, drama och film vid The University of Dodoma. Jag vill tacka EFK som ger stöd till oss studenter. Mina föräldrar har mycket låga inkomster och för mig har stipendiet från EFK varit viktigt för att klara av att studera vidare. Tack vare ert stöd så kunde jag slutföra min examen under 2020.”

- Karebo Amos Kalegeya, som syns på bild ovan.

Insamlingsnummer 45036 · Ge för livet 65036

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig om du vill veta mer!

Anneli Dagernäs
Regionledare för Afrika
+46-73-020 87 62

Mejla mig!

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.

Evangeliska Frikyrkan

Åstadalsvägen 2A, 702 21 Örebro
Box 1624, 701 16 Örebro
019 - 16 76 00
info@efk.se

Plusgiro: 900403-7
Bankgiro: 900-4037

EFK
Barnhjälpen
Ge för livet
StepOut
Torpkonferensen