...hela evangeliet till hela människan över hela världen

Att förmedla evangeliet, de goda nyheterna, har varit EFKs ärende i över 120 år och det är lika angeläget i dag som någonsin. Det gör vi i både ord och handling. Då som nu är arbetet bara möjligt genom att vi är många som tillsammans bär det ekonomiskt, såväl i Sverige som internationellt. Din gåva blir någon annans framtid. Tack för att du är med! 

Du som privatperson kan göra skillnad:

(Är du här i egenskap av missionsråd eller annan grupp? Scrolla nedåt litet!)