11 mars: Över 600 kyrkor ger nödhjälp för människor på flykt

Ukrainska baptistförsamlingar fortsätter att möta krigets konsekvenser. Vi i EFK stödjer insatsen via vår katastrofinsamling. Här är en uppdatering från Europeiska Baptistfederationen (EBF) 11 mars.

"Våra bröder och systrar i Ukraina fortsätter att möta behoven från kriget med medkänsla och öppna hjärtan. 600 kyrkor deltar aktivt i att hjälpa människor på flykt, däribland en liten församling i Yaltushkiv som förser nästan 800 människor med mat varje dag.

I takt med att mat och förnödenheter börjar ta slut i butikerna, är församlingarnas logistikcenter redo att ta emot och distribuera nödhjälp till utsatta. För att möta de ökande behoven av varor, arbetar ukrainska baptister från Lviv för att etablera distributionscenter i östra och centrala delarna av landet.

Tre personer tog emot Jesus i en källare i Kiev

Mitt i kriget fortsätter ändå livet att finna en väg. En församling i Odessa förrättade sex dop den här veckan, genom pastor Igor Kucher. Gudstjänster och bönesamlingar fortsätter att mötas och vi har nåtts av nyheten att tre personer tog emot Jesus i sina hjärtan medan de gömde sig i källaren till en kyrka i Kiev.

I Zaporizhzhia har ungdomsgruppen försökt att sprida glädje på gatorna, genom att gå från plats till plats och dela ut blommor och dela evangeliet. Vi ber samtidigt om era förböner för en församling i Chernigiv, som träffades av en rysk granat tidigare i veckan.

Be med Ukrainska baptistunionen

Allteftersom kriget fortsätter, behövs dina böner mer än någonsin. Vi fick dessa böneämnen från pastor Igor Bandura vid vår bönesamling i onsdags:

  • Be för dem som är fast i kyrkor i ockuperade städer, att även medan de är omringade av fienden så ska Gud omringa dem med kärlek och omsorg
  • Be att församlingarna ska kunna hjälpa och att ledarna ska känna vägledning och visdom från den Helige Ande.

Be att fred ska få regera i Ukraina. Be för dem som flyr - be om säkra vägar, välkomnande armar och varm mat."

Miljontals människor har flytt landet

Flyktingströmmarna inom och ut ur landet blir större för var dag. UNHCR rapporterade 9 mars att 2 315 902 lämnat landet. Ännu fler befinner sig på flykt inom Ukraina. EBF berättar att baptistsamfunden i närliggande länder, som Polen, Slovakien, Ungern, Rumänien och Moldavien, gör stora insatser för att ta emot människor på flykt och samordna nödhjälp. Polska myndigheter meddelade fredag 11 mars att 1,52 miljoner ukrainska flyktingar har registrerats i landet hittills.

Fortsatt stora behov

Behoven i och omkring Ukraina till följd av kriget är fortsatt stora och insatsen fortsätter. Vi i EFK har tät kontakt med EBF och fortsätter att samla in pengar för att ännu fler ska kunna få hjälp. Just nu är alla gåvor som vi kan ge på det här sättet till stor hjälp.

Tack för ditt engagemang i bön och givande!