Skyddsboende för utsatta kvinnor

Flertalet länder i Mellanöstern präglas av en stark hederskultur. Det viktigaste för att bevara hedern är att som kvinna inte ha några sexuella relationer före eller utanför äktenskapet. För en man att bevara sin heder gäller att hans döttrar, hans fru, mamma, systrar eller någon kvinnlig släkting inte har just sex före eller utanför äktenskapet. Om en flicka utsätts för övergrepp upplever en del familjer det som en oerhörd skam. Hon riskerar att bli utkastad för att rädda familjens heder eller att bli illa behandlad. Som ung kvinna är det extremt svårt att klara sig själv. Risken är då stor att falla offer för människohandel, prostitution och andra övergrepp. Vår partnerorganisation i Mellanöstern startade därför, med stöd från EFK, ett skyddat boende för utsatta flickor och kvinnor.

Projektet är godkänt för skattereduktion. Klicka här för att läsa mer om skattereduktion.

Vad har vi uppnått i projektet?

Boendet har för närvarande sju platser. Sedan starten 2014 har över 80 kvinnor fått hjälp på boendet. Målet är att dessa flickor och kvinnor ska bli stärkta fysiskt, mentalt och socialt samt bli en aktiv del av samhället. Förutom att kvinnorna får hjälp med de basala behoven så innehåller programmet gruppundervisning och individuella samtal.

Sedan 2019 ligger boendet i ett Community Center som vår partnerorganisation byggt för att betjäna området och för att förbereda flickorna/kvinnorna för ett bättre liv efter utflytt. Fler och fler våningar blir nu klara, såsom frisör, secondhandaffär m.m. och flera av kvinnorna har där fått yrkesträning och arbetsträning.

Vad vill vi göra mer?

En av de viktigaste uppgifterna för personalen på boendet är att visa att flickorna är sedda och älskade både av personalen och av Gud. Att visa att de har ett okränkbart värde trots att hela samhället skriker motsatsen. ”Mahboba” som vi kallar boendet, betyder just ”Älskad” på arabiska. På Mahboba blir de sedda och får möta kärlek - ofta för första gången i hela deras liv!

För de kvinnor som är rehabiliterade men inte har ett hem att återvända till vill vi öppna en till lägenhet för ett ”steg två”-boende, där de kan få ett visst stöd och uppföljning. På sikt vill vi även kunna hjälpa fler kvinnor med barn.

På boendet får Maria stöd att veta sitt värde - och våga se sin familj i ögonen

Maria* skulle för första gången sedan hon kom till det skyddade boendet åka tillbaka till sin hemby för att hälsa på sin familj. Ofta är det en stor händelse med mycket motstridiga känslor inblandade, speciellt då alla vet hennes berättelse. Varje flicka har en kontaktperson på boendet. Kontaktpersonen för denna flicka hade flera förberedande samtal med henne innan besöket. De handlade mycket om att våga se sin familj, släkt och byinvånarna i ögonen. Att veta sitt värde, att inte skämmas, men att våga möta deras blick. När flickan kom tillbaka till boendet var hon så glad. Speciellt var det en sak som gladde henne: hennes pappa hade sett henne i ögonen! Han hade inte kramat om henne men han hade sett henne i ögonen.

*Maria heter egentligen något annat.

Projektet rekommenderas även för Ge för livet-kampanj.

Insamlingsnummer 43538 · Ge för livet 63538

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.