Skyddsboende för utsatta kvinnor

Många kvinnor i Mellanöstern möter stora svårigheter och sexuella trakasserier i sin vardag. Hederskulturen är stark och när kvinnor utsätts för övergrepp upplever en del familjer det som en stor skam och kastar ut dem från hemmet. Andra familjer låter dem vara kvar i hemmet, men behandlar dem så illa att de till slut flyr därifrån. Det är mycket svårt för en ensam kvinna att klara sitt uppehälle utan stöd från sin familj. Många av dessa kvinnor löper stor risk att falla offer för människohandel, prostitution och andra övergrepp. Vår partnerorganisation i Mellanöstern startade därför, med stöd från EFK, ett skyddat boende för utsatta kvinnor.

Vad har vi uppnått i projektet?

Boendet har plats för sex-sju kvinnor och sedan starten 2014 har ca 70 kvinnor fått hjälp på boendet. Målet är att dessa flickor och kvinnor ska bli befriade och stärkta fysiskt, mentalt och socialt samt bli en aktiv del av samhället.

2019 har inneburit en nystart för boendet, då vi har flyttat in i nya lokaler och flera nya medarbetare och volontärerhar tillkommit för att bygga ett så bra team som möjligt runt kvinnorna. Förutom att kvinnorna får hjälp med de basala behoven och en kärleksfull miljö, så innehåller programmet gruppundervisning och individuella samtal utifrån ämnen såsom känslor, försvar, trauma, ilska, sätta gränser, självkänsla, relationer, sätta nya mål i livet etc. De får hjälp till läkare, lära sig att läsa och skriva (majoriteten är analfabeter), fysisk aktivitet, utflykter och mycket mer.

Vad vill vi göra mer?

I samma byggnad där boendet nu ligger, förbereder vår partnerorganisation för att öppna flera andra verksamheter, bland annat yrkesutbildning inom sömnad och frisör, restaurang, förskola och skönhetssalong. Detta kommer att ge kvinnorna fantastiska möjligheter att få en yrkesutbildning och att sedan kunna få arbeta där och få en egen försörjning. Det finns planer på att öppna upp en till lägenhet för ett ”steg två”-boende för de kvinnor som har rehabiliterats, men fortfarande behöver ett visst stöd och uppföljning och någonstans att bo.

På boendet byttes Nirmins* ilska mot kärlek

Nirmin* växte upp i en fattig by. Från 10-årsåldern utsattes hon för övergrepp från manliga släktingar. När Nirmin berättade för sin mamma ville hon inte lyssna. Pojkar från byn lurade in Nirmin i prostitution. Till slut kom hon i kontakt med en kvinna som kände till boendet och hon kunde flytta hit. Undan för undan byttes Nirmins ilska ut mot kärlek, både till sig själv och andra, och hon lärde sig att säga nej. Det betydde mycket för henne att höra evangeliet. Genom yrkesutbildningen som hon fick via boendet träffade hon så småningom en man som friade till henne, och som hon sedan gifte sig med. Nirmin fick nya drömmar, ett nytt hopp och ett nytt liv!

*Nirmin heter egentligen något annat.

Projektet rekommenderas även för Ge för livet-kampanj.

Insamlingsnummer 43538 · Ge för livet 63538

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig så hjälper jag dig vidare!

Stefan Östman
Projekthandläggare Internationella programmet
070-310 82 42

stefan.ostman@efk.se

Insamlingsbehov


Insamlingsstatistik är inte tillgänglig just nu.
Detta på grund av systembyte för insamling och kommunikation.

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.