Kvinnliga fångar får yrkesträning och självkänsla

2021 firade man 10 år sedan den arabiska våren. Många är besvikna, det har inte blivit mycket bättre. Kvinnor förskjuts och fördöms fortfarande i Nordafrika. Inte minst unga tjejer som blivit gravida, kanske genom incest och förskjutits av sin familj. Ungdomar har svårt att hitta jobb och en framtid. Många familjer på landsbygden lever i fattigdom. Barn med funktionshinder och deras familjer har en utsatt situation. Unga lokala organisationer vill också göra skillnad men har det svårt. Detta är behov som EFK via projektet försöker möta tillsammans med vår samarbetspartner i landet. EFK ger också stöd till vår samarbetspartners ledning genom styrelseengagemang och organisationsstöd.

Projektet är godkänt för skattereduktion. Klicka här för att läsa mer om skattereduktion.

Vad har vi uppnått i projektet?

1982 var vi i EFK med och grundade vår partner i Nordafrika. Samarbetet har pågått sedan dess. Genom vårt stöd har barn med funktionshinder fått en förvandlad situation. Kvinnor, som får klara sig bäst de kan, har fått stöd och möjlighet till en självförsörjning och en framtid. Kvinnor i fängelse har fått utbildning och självkänsla. En viktig del av arbetet är att inte bara söka förändringar för de utsatta utan att förändringar kommer till stånd i gruppen runt dessa och i samhället. Funktionshindrade barn ses inte längre av grannar som ett Guds straff och samhället börjar integrera barnen i skolan. Målet är förvandling på flera nivåer i samhället så de marginaliserade och utsattas situation Genom insatserna börjar lokala organisationer engagera sig de utsattas situation och deras rättigheter i samhället.

Vad vill vi göra mer?

Pandemin har skakat om mycket i Nordafrika och vår partner funderar på hur man bäst kan ställa om för att kunna långsiktigt tillgodose att arbetet fortsätter. Ett sätt är att stärka de lokala organisationerna som startats av kristna ledare för att göra skillnad i samhället. Dessa behöver stöd, både lära sig planera och utföra projekt men också att få förtroende av finansiärer. Att bygga kapacitet hos dessa ger många nya möjligheter.

Vi vill också skapa förutsättningar för vår lokala partner att engagera sig mer för kvinnornas rättigheter och integrering i samhället.

Sonia: "Jag har inte bara lärt mig ett yrke, jag har också fått en tro på mig själv"

Sonia är 23 år och är mamma till två barn. Hon har avtjänat två av sina åtta år. Skammen över att sitta inne är så stor att hon inte ens vågat tala om det för sina barn. Efter ett års sykurs berättar hon: ”Jag har inte bara lärt mig ett yrke som jag tror att jag kan leva på när jag kommer ut, utan jag har också fått en tro på mig själv. Jag har lärt mig saker som jag aldrig trodde att jag var kapabel att göra. Jag har upptäckt att jag kan klara mer än jag tror. Det är en erfarenhet som jag tar med mig till andra situationer.”

Insamlingsnummer 43134 · Ge för livet 63134

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.

Ge för livet

Åstadalsvägen 2A, 702 21 Örebro
Box 1624, 701 16 Örebro
019 - 16 76 00
info@efk.se

Swish: 900 55 88
Bankgiro: 900-55 88

EFK
Barnhjälpen
Ge för livet
StepOut
Torpkonferensen