Kvinnliga fångar får yrkesträning och självkänsla

Många kvinnor förskjuts och fördöms fortfarande i Nordafrika. Bland de mest stigmatiserade kvinnorna är de som suttit inne i fängelset. De flesta är unga mammor som inte ser sina barn under hela fängelsevistelsen. Kvinnor som varit fångar hittar sällan jobb eller boende när de kommer ut. Många utnyttjas och är tillbaka på anstalten inom kort. Levnadsförhållandena är extremt dåliga i fängelset. Kvinnorna har mycket låg självkänsla och de flesta har bara gått delar av grundskolan. Detta är behov som vi i EFK via projektet försöker möta tillsammans med vår samarbetspartner i landet. Vi ger också stöd till vår samarbetspartners ledning genom styrelseengagemang och organisationsstöd.

Vad har vi uppnått i projektet?

1982 var vi i EFK med och grundade vår partner i Nordafrika. Samarbetet har pågått sedan dess. EFKs medarbetare startade tillsammans med vår partner ett pilotprojekt i slutet av 2014 för kvinnor i fängelse. Från och med 2016 pågår ett 3-årsprojekt i tre olika kvinnofängelser i landet. Målet är att ge kvinnorna en ökad livskvalitet och värdighet samt ge dem bättre möjligheter att återintegreras i samhället. Därför erbjuds kvinnorna bland annat yrkesträning, som till exempel sömnad, vilket ger dem möjlighet att försörja sig samt ökar deras självkänsla. Ett 25-tal kvinnor har genomgått examen. Ett 150-tal har blivit sedda och uppmuntrade. Genom insatsen börjar nu lokala organisationer engagera sig för denna målgrupps rättigheter i samhället.

Vad vill vi göra mer?

Vi vill se fler kvinnliga fångar vara bättre förbereda och utrustade för deras frigivning genom att de fått en yrkesutbildning och ett ökat självförtroende.

Vi vill se ökad kompetens och förståelse hos fängelsepersonalen, men även inom justitiedepartementet på nationell nivå. Det skulle leda till att kvinnorna får ett mer värdigt liv i fängelset och får bättre förutsättningar för återintegrering i samhället.

Vi vill också skapa förutsättningar för vår lokala partner att engagera sig mer för kvinnornas rättigheter och integrering i samhället.

Sonia: "Jag har inte bara lärt mig ett yrke, jag har också fått en tro på mig själv"

Sonia är 23 år och är mamma till två barn. Hon har avtjänat två av sina åtta år. Skammen över att sitta inne är så stor att hon inte ens vågat tala om det för sina barn. Efter ett års sykurs berättar hon: ”Jag har inte bara lärt mig ett yrke som jag tror att jag kan leva på när jag kommer ut, utan jag har också fått en tro på mig själv. Jag har lärt mig saker som jag aldrig trodde att jag var kapabel att göra. Jag har upptäckt att jag kan klara mer än jag tror. Det är en erfarenhet som jag tar med mig till andra situationer.”

Insamlingsnummer 43134 · Ge för livet 63134

Insamlingsbehov


Insamlingsstatistik är inte tillgänglig just nu.
Detta på grund av systembyte för insamling och kommunikation.

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.