Ökad dialog leder till samhällsutveckling

I Nepal är kvinnor och flickor hårt drabbade av otidsenliga traditioner och normer. Barnäktenskap och våld i hemmet är vanligt. Vi jobbar i det här projektet tillsammans med vår partnerorganisation United Mission to Nepal (UMN) med att organisera kvinnor och andra utsatta människor i byarna och ge dem kunskap om sina rättigheter. Kvinnors självförtroende och självkänsla stärks så att de får mod att förändra sin livssituation. Resultaten som vi ser är förbättrade inkomstmöjligheter, större inflytande och fler kvinnliga ledare.

Projektet är godkänt för skattereduktion. Klicka här för att läsa mer om skattereduktion.

Vad har vi uppnått i projektet?

Projektet har bildat 24 grupper med totalt 600 kvinnor. För att stärka dessa har möten hållits om bland annat våld i hemmet, barnäktenskap, diskriminering och vilka rättigheter kvinnor har. Det är också fokus på att de allra fattigaste är med samt att männen tar sitt ansvar att ändra kvinnornas situation och stöttar kvinnor att delta. Projektet arbetar också mot myndigheter och andra aktörer för att dessa ska ta med kvinnor, barn och andra marginaliserade när de planerar.

Vi arbetar även med att stärka barns rättigheter genom att utbilda skolpersonal och föräldrar och har barngrupper där barn får leka och utvecklas. Det finns även tonårsgrupper som diskuterar ämnen som drogmissbruk, menstruation, könsdiskriminering och barnäktenskap.

Vad vill vi göra mer?

  • Genom projektet vill vi ge de allra fattigaste människorna en starkare röst och bättre levnadsvillkor.
  • För att få ett mer jämlikt och inkluderande samhälle bygger vi kapacitet hos lokala myndigheter och i civilsamhället.
  • Insatser görs för att säkerställa kvinnors ägande-, nyttjande- och arvsrätter till mark.
  • Vi jobbar för att minska korruption, ändra attityder, stärka utsatta gruppers rättigheter och ger möjlighet för barn att gå i skolan.

Nu har systrarna fått börja skolan

Kalawati Thapa och Nirmala Thapa är systrar. De bor med sin familj i distriktet Doti i Nepal. Deras pappa jobbar på skola och mamman sköter hemmet. Den lilla lönen de har gjorde de svårt för dem att försörja sig, så systrarna fick inte gå i skola. Pappan utsatte dessutom mamman för våld i hemmet. Projektet startade en kvinnogrupp i byn och mamman började vara med där. När de diskuterade barns utbildning insåg hon alla problem som fanns i familjen. Andra i gruppen diskuterade detta med pappan. Han har nu ändrat sig, han hjälper till i hemmet och behandlar barnen lika. Dessutom har systrarna fått börja i skolan. De är så glada att de äntligen har fått börja.

Projektet rekommenderas även för Ge för livet-kampanj. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Insamlingsnummer 47940 · Ge för livet 67940

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.

Ge för livet

Åstadalsvägen 2A, 702 21 Örebro
Box 1624, 701 16 Örebro
019 - 16 76 00
info@efk.se

Swish: 900 55 88
Bankgiro: 900-55 88

EFK
Barnhjälpen
Ge för livet
StepOut
Torpkonferensen