Ökad dialog leder till samhällsutveckling

I Nepal är kvinnor och flickor hårt drabbade av otidsenliga traditioner och normer. Barnäktenskap och våld i hemmet är vanligt. Vi jobbar i det här projektet tillsammans med vår partnerorganisation United Mission to Nepal (UMN) med att organisera kvinnor och andra utsatta människor i byarna och ge dem kunskap om sina rättigheter. Kvinnors självförtroende och självkänsla stärks så att de får mod att förändra sin livssituation. Resultaten som vi ser är förbättrade inkomstmöjligheter, större inflytande och fler kvinnliga ledare.

Projektet är godkänt för skattereduktion. Klicka här för att läsa mer om skattereduktion.

Vad har vi uppnått i projektet?

Projektet arbetar mycket med träningar och att ändra attityder. Det är också fokus på att de allra fattigaste är med i projektarbetet. 600 kvinnor har varit med i olika träningar som tagit upp ämnen som vilka rättigheter de har, ledarskap, våld i hemmet, näringsriktig mat, hälsa, människohandel, barnäktenskap, diskriminering med mera. Genom detta har kvinnor engagerat sig och valts in i olika nämnder i kommunen. Det finns också mansgrupper som diskuterar attityder och som stöttar kvinnor att delta. I projektet arbetar vi även med att stärka barns rättigheter genom att utbilda skolpersonal och föräldrar och har barngrupper där barn får leka och utvecklas. Vi arbetar också förebyggande för att barnen ska gå i skola.

Vad vill vi göra mer?

Genom projektet vill vi ge de allra fattigaste människorna en starkare röst och bättre levnadsvillkor. För att få ett mer jämlikt och inkluderande samhälle bygger vi kapacitet hos lokala myndigheter och civilsamhälle. Insatser görs för att säkerställa kvinnors ägande-, nyttjande- och arvsrätter till mark. Vi jobbar för att minska korruption, ändra attityder, stärka utsatta gruppers rättigheter och ger möjlighet för barn att gå i skolan.

Träningen öppnade Sarswatis ögon

Sarswati Binadi leder en kvinnogrupp i distriktet Doti. Hon var tidigare inte medveten om de olika kulturella normer som förekommer. Hon har nu varit med på olika träningar. Hon berättar: ”Den träning som berörde mig mest handlade om diskriminering mellan söner och döttrar, som att sönerna fick mat först och att de också fick mer kärlek och omvårdnad.” Hon hade aldrig tänkt att detta var diskriminerande så träningen öppnade hennes ögon. Sarswati ger nu samma förutsättningar för sin dotter och sin son när det gäller mat, kläder och andra saker och hon är fast övertygad att berätta om detta i sin by.

Projektet rekommenderas även för Ge för livet-kampanj. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Insamlingsnummer 47940 · Ge för livet 67940

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.

Ge för livet

Åstadalsvägen 2A, 702 21 Örebro
Box 1624, 701 16 Örebro
019 - 16 76 00
info@efk.se

Swish: 900 55 88
Bankgiro: 900-55 88

EFK
Barnhjälpen
Ge för livet
StepOut
Torpkonferensen