Hållbar försörjning och utbildning

Kunskap är något du har kvar, det tas inte ifrån dig när skörden slår fel eller när pengarna tar slut. Kunskap gör det också lättare att få arbete och därmed möjlighet att försörja familjen och låta barnen gå i skolan. Sydafrikas universitetssystem räknas till Afrikas bästa med drygt ett tjugotal tekniska och ekonomiska universitet. Men att studera kostar, segrationen är stor och för många är skolavgiften för ett år betydligt mer än vad en familj får i årslön. EFK vill därför tillsammans med samarbetskyrkan Holiness Union Church (HUC) ge stipendium till unga för att skapa framtid och hopp.

Vad har vi uppnått i projektet?

EFK ger stipendier till en handfull studenter under 2018 som studerar till lärare, sjuksköterskor, pastorer och jurister. Studenterna, som är mellan 20-30 år, är medlemmar i HUC-kyrkan och vill i framtiden arbeta för att hjälpa sina lokala församlingar.

Behovet av relevant utbildade pastorer är stort i HUC. Den teologiska skolan Union Bible Institute (UBI) som startades 1942 i Sweetwater, har en viktig roll i det arbetet. Varje år examineras flera pastorer som sen kan gå ut i tjänst i bland annat HUC-kyrkan.

Vad vill vi göra mer?

Vi i EFK vill fortsätta att ge ekonomiskt stöd genom den nationella stipendiekommittén till unga vuxna i HUC-kyrkan så att de kan utbilda sig och på så sätt vara med och skapa positiv utveckling i sitt sammanhang och i landet i stort.

Vi vill också fortsätta vara med och skapa en positiv utveckling för UBI teologiska högskola.

Genomföra seminarier och workshops i församlingar i provinsen Mpumalanga, samt insatser på Phumelela Bible College.

Två tidigare stipendiater berättar

Thomas Myeni, 32 år:

"Det stöd jag fått från EFK genom min kyrka HUC har betytt så mycket för mig. Som nummer två av sex barn till min ensamstående mamma hade jag haft svårt att slutföra mina studier utan stipendiet. För mig visar denna möjlighet att EFK prioriterar att Guds rike ska expandera. Mina studier har öppnat upp många nya möjligheter för mig. Jag har blivit utnämnd till pastor i en lokal församling, Masibekela Branch, HUC. Jag har fått extrajobb som lärare och ägnar även en del av min tid till att studievägleda unga människor. Min dröm är att förena alla generationer i kyrkan och se en ung generation som hängivet tjänar Herren. Den kyrka jag leder vill jag ska bidra till samhällsutvecklingen där vi lever."

Prince Makhanye (på bilden ovan), 22 år:

”När jag var yngre var jag inte med i kyrkan, vännerna jag umgicks med hade inte så bra inflytande på mig och vi gjorde saker som inte var så bra. Men sen kom jag till en punkt då jag bytte kompisar och kom med i kyrkan istället. I samband med det började Gud tala till mig om att gå till mitt folk, det var första gången jag hörde Gud tala. Men det var inte förrän fem år senare som Guds plan för mitt liv förverkligades och jag började studera till pastor. När jag slutade skolan sa mamma till mig att hon visste att jag skulle studera vidare, även om vi inte hade råd. Det var verkligen ett tilltal ifrån Gud. Genom min kyrka, Holiness Union Church, och EFK har jag sedan fått stipendium för att kunna studera, och jag är så tacksam för det stödet. Utan det hade jag inte kunnat plugga.”

Insamlingsnummer 45631 · Ge för livet 65631

Projektet kunde inte hittas

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.