Om Ge för livets julinsamling

Kriget i Ukraina fortsätter. Ett krig har även brutit ut i Israel. Naturkatastrofer slår människors liv i spillror. Extrem fattigdom är en verklighet för mer än 700 miljoner människor. Och fler än någonsin är på flykt – i skrivande stund 110 miljoner. 40 procent av dem är barn.

Det är lätt att drabbas av modlöshet. Men låt oss i stället drabbas av medmänsklighet. Tack vare det som skedde den allra första julen för 2 000 år sedan kan vi tala om ett hopp. Ett hopp som du och jag är kallade att sprida till platser där hopplöshet råder. Evangeliska Frikyrkan, som står bakom Ge för livet, gör insatser inom fattigdomsbekämpning som berör hundratusentals människor varje år. Nödhjälp till familjer på flykt. Skolgång till barn som aldrig fått chansen att utbilda sig. Mikrolån som möjliggör för en förälder att starta ett enkelt företag och försörja hela sin familj. Vi vet att förändring är möjlig. Om vi gör det tillsammans.

Vårt ansvar

Evangeliska Frikyrkan, som står bakom Ge för livet, ser det som vårt ansvar att ta hand om och hjälpa utsatta människor. Det har vi gjort i vårt arbete i över 130 år. Och satt i ett ett ännu större perspektiv så har kyrkan gjort detta i 2000 år. Vi tror att Gud älskar alla människor överallt precis lika mycket och när orättvisor råder så är det vårt ansvar att göra något åt det.

Tre orsaker till fattigdom

Det finns många orsaker till att människor är fattiga men tre viktiga sådana är miljö- och klimatförändringar, dålig eller ingen skolgång och arbetslöshet. Vi arbetar med samtliga dessa (och ännu fler). Nedan finns några exempel och hur vi arbetar med dessa.

Miljö- och klimatförändringar

För många människor i världen är miljö- och klimatförändringar är inte ett framtida hot – de skapar tuffa utmaningar redan i dag. Att hjälpa dem att hantera dessa kan vara avgörande för att de ska ta sig ur fattigdomen. Vi arbetar bland annat i Mongoliet och Bangladesh med att hjälpa människor att ställa om och försörja sig själva.

Bristande skolgång

Inget håller kvar en människa i fattigdom så som brist på skolgång gör. Utan utbildning spelar nästan inga andra insatser någon roll. Barn förvägras av olika anledningar sin rätt till utbildning i olika delar av världen. Här gör vi kanske de mest avgörande insatserna - och efter ett år av stängda skolor är utmaningarna särskilt stora. I exemplen nedan kan du läsa mer om arbetet i Brasilien och Serbien.

Arbetslöshet

Arbetslöshet är förstås en både en orsak till fattigdom och ett resultat av andra faktorer, inte minst utbildningsbrist. Men de allra flesta vill arbeta – många genom att starta en egen affärsverksamhet, men de vet inte hur. Vi hjälper till med mikrolån och utbildning och du kan läsa i exemplen nedan om hur vi arbetar i Egypten och det som ofta kallas världens fattigaste land, Centralafrikanska republiken (CAR).

Läs om människor som fått hjälp

Visste du att:

  • Mer än 700 miljoner människor lever i exterm fattigdom (Världsbanken)
  • Afrika söder om Sahara är det område där högst andel människor är fattiga.
  • Sydasien har störst antal fattiga människor.
  • Mer än 100 miljoner människor är på flykt just nu.