Om Ge för livets julinsamling

Snart är det jul och vissa av oss får mat, julklappar och kärlek. För andra är det inte lika härligt. Ge en julgåva till de som bäst behöver!

Ett upprop för en fattigdomsfri värld

Målet var inom räckhåll. Senast 2030 skulle den extrema fattigdomen vara historia. Det hade världens länder beslutat sig för i FN:s Agenda 2030. Men knappt hade vi börjat hämta oss från två års pandemi, förrän nästa kris slog till. Helt plötsligt lever vi med en krigszon bara några hundra mil från vårt eget land. Situationen i Ukraina gör att vi här i Sverige upplever både matbrist och energikris. Men konsekvenserna är ännu större för alla de runt om i vår värld som lever nära fattigdomsgränsen. Dramatiskt ökade priser på bland annat vete, olja och gas är ett oerhört svårt slag för människor över hela vår härliga jord. För att inte tala om de som lever i Ukraina, eller som har tvingats på flykt på grund av kriget. För dem är jorden just nu en mörk plats att leva på… Men det är inte kört. Du kan vara med och göra skillnad!

Världens mest prioriterade mål

Att avskaffa fattigdomen är världens mest prioriterade mål just nu. I FNs agenda 2030, med 17 globala mål, är detta det första. Vi är på god väg. Sedan 1981 har antalet extremt fattiga minskat med över 60 % procent. Men extrem fattigdom är fortfarande en grym boja för nära en miljard människor. Världsbanken definierar extrem fattigdom som de med en mindre inkost än 1,90 US dollar (ca 18 kr) per dag, med hänsyn tagen till prisnivån i varje land. Med mindre än så blir det svårt att överleva.

Vårt ansvar

Evangeliska Frikyrkan, som står bakom Ge för livet, ser det som vårt ansvar att ta hand om och hjälpa utsatta människor. Det har vi gjort i vårt arbete i över 130 år. Och satt i ett ett ännu större perspektiv så har kyrkan gjort detta i 2000 år. Vi tror att Gud älskar alla människor överallt precis lika mycket och när orättvisor råder så är det vårt ansvar att göra något åt det.

Tre orsaker till fattigdom

Det finns många orsaker till att människor är fattiga men tre viktiga sådana är miljö- och klimatförändringar, dålig eller ingen skolgång och arbetslöshet. Vi arbetar med samtliga dessa (och ännu fler). Nedan finns några exempel och hur vi arbetar med dessa.

Miljö- och klimatförändringar

För många människor i världen är miljö- och klimatförändringar är inte ett framtida hot – de skapar tuffa utmaningar redan i dag. Att hjälpa dem att hantera dessa kan vara avgörande för att de ska ta sig ur fattigdomen. Vi arbetar bland annat i Mongoliet och Bangladesh med att hjälpa människor att ställa om och försörja sig själva.

Bristande skolgång

Inget håller kvar en människa i fattigdom så som brist på skolgång gör. Utan utbildning spelar nästan inga andra insatser någon roll. Barn förvägras av olika anledningar sin rätt till utbildning i olika delar av världen. Här gör vi kanske de mest avgörande insatserna - och efter ett år av stängda skolor är utmaningarna särskilt stora. I exemplen nedan kan du läsa mer om arbetet i Brasilien och Serbien.

Arbetslöshet

Arbetslöshet är förstås en både en orsak till fattigdom och ett resultat av andra faktorer, inte minst utbildningsbrist. Men de allra flesta vill arbeta – många genom att starta en egen affärsverksamhet, men de vet inte hur. Vi hjälper till med mikrolån och utbildning och du kan läsa i exemplen nedan om hur vi arbetar i Egypten och det som ofta kallas världens fattigaste land, Centralafrikanska republiken (CAR).

Läs om människor som fått hjälp

Visste du att:

  • Mer än 700 miljoner människor lever i exterm fattigdom (Världsbanken)
  • Afrika söder om Sahara är det område där högst andel människor är fattiga.
  • Sydasien har störst antal fattiga människor.
  • Mer än 100 miljoner människor är på flykt just nu.