Idébank och tips

Listan av exempel är lika lång som församlingars och enskildas kreativitet. Insamlingssparbössan har genom åren utdelats till många hushåll. Handsparbössan har på många håll ersatt den lilla orange-färgade sparbössan.

Insamlingsaktiviteter görs ofta i samband med större aktiviteter som t ex marknader, sportevenemang och bygdefester. Tillverkning och försäljning, basarer,auktioner, loppis, lotterier, utställningar, u-landsluncher, Fars Dags-middag, mannekänguppvisningar, konserter är vanligt förekommande insamlingsarrangemang.

Insamlingar som gör via Ge för livet kännetecknas av stor idealitet – och små omkostnader.