För anställda och arbetsgivare

Här finns nyttiga resurser för anställda och arbetsgivare inom EFK. För dokument som har med bidrag från Samarbetsnämnden för Statsbidrag till trossamfund att göra, tryck på mappen nedan där det står SST-bidrag.

I januari 2021 så arrangerades Styrelse21 - en digital halvdag för styrelser och församlingsledningar. Medarbetare från EFKs Sverigekontor samt pastorer, ordförande och ledare från lokala EFK-församlingar medverkade för fortbildning, uppdatering, fördjupning och bearbetning. Filer tillhörande den dagen finns i en specifik mapp och föredragen går också att se i efterhand här,länk till annan webbplats med hjälp av lösenordet styrelse21

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
SST-bidrag
Styrelse21
Arvode mötesverksamhet missionärer.pdf 804.1 kB 2019-05-09 13.58
Arvoden vid mötesverksamhet fr o m 2020-01-01.pdf 82.6 kB 2019-11-21 08.45
EFKs ordning för vigslar maj 2010.pdf 154.9 kB 2017-12-05 14.14
Evangeliska Frikyrkan o STIMs avtal okt 2016.docx 50.4 kB 2017-10-23 10.50
Förtroenderådets grund- och arbetssätt 4 dec 2020.pdf 362.8 kB 2020-12-21 16.08
Pastor inom EFK.pdf 277.2 kB 2019-08-21 11.43
Personalvård inom Evangeliska Frikyrkan och Equmeniakyrkan 2019 04 12.pdf 154.9 kB 2020-03-10 09.32
STADGAR+EFKM.pdf 113.9 kB 2017-06-13 23.12
TEO avtalet 2020-2023.pdf 609.8 kB 2021-01-29 16.23
Tystnadsplikt i Evangeliska Frikyrkan slutversion dec 2015.pdf 265.1 kB 2018-09-24 07.34
Utkast till nya i pastorskriterier i EFK-20181109.pdf 107.3 kB 2018-11-26 08.33