Församlingsutveckling

Sverigeprogrammet inom EFK vill stödja församlingsutveckling i Sverige.

EFKs vision är att växande församling ska förmedla hela evangeliet, till hela människan, i hela världen. Vi längtar efter att få se församlingar som växer i antal, mognad, gemenskap och tjänst. Sverigeprogrammet är en del av EFK som arbetar med att hjälpa församlingarna att komma närmare visionen.

Sverigeprogrammet stödjer församlingar i både glesbygd och storstad genom mentorskap och rådgivning. Konkret kan det innebära att finnas tillhands och bistå i krishantering, evangelisationssatsningar eller när en församling behöver hjälp med att gå vidare eller tycker de stannat av i tillväxt. Det innebär att mötesplatser behövs, för hela församlingar eller för pastorer och ledarskap.

Insamlingsnummer 41231

Vill du veta mer om projektet?

Jag arbetar med att utveckla församlingar i Sverige!

Markus Sand
Programledare Sverigeprogrammet Växa

070-245 96 21

markus.sand@efk.se

Projektet kunde inte hittas

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.