Församlingsgrundande

Jesus är okänd för de flesta svenskar idag. Vi som är med i EFKs församlingar vill ändra på det genom att berätta för fler varför Jesus är unik. Vi vill följa Jesus i en vardaglig, generös och övernaturlig livsstil.  EFK-församlingarna vill anta utmaningen att fler människor ska lär känna Jesus och så småningom börja träffas och bilda nya församlingar.

Hur kan vi söka Gud? Vad är det att tro på Gud? Genom att ställa dessa frågor för det församlingarna tillbaka till ursprunget, till det sätt som Jesus arbetade på. Han ställde dessa enkla, basala frågor. Det är här det församlingsgrundande arbetet kommer in. När man som ett team vill grunda en ny församling, ställer man just dessa frågor.

Medarbetare vid Sverigeprogrammet inom EFK finns bland annat till för att stödja befintliga församlingar som vill bilda en ny församling. De ledare som ska jobba med detta erbjuds handledning och mentorstöd från ett nätverk av personer från hela Sverige. EFK har ett nationellt hubbteam för församlingsgrundande som kan hjälpa till med mentorskontakter. Dessa personer har mycket kunskap om ledarskap och hur man bildar nya församlingar.

Kalender

Nyheter

Insamlingsnummer 41130

Vill du veta mer om projektet?

Jag arbetar för att nya församlingar ska grundas i Sverige!

Cahtrine Nygren
Programledare Sverigeprogrammet Pionjär

070-303 71 00

cahtrine.nygren@efk.se

Projektet kunde inte hittas

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.