Diakoni & Mångfald

Diakoni är att älska sin nästa som sig själv – och handla därefter. När vi i EFK pratar om mångfald handlar om att uppfylla Guds vision om att alla männiksor enas med Guds kärlek som drivkraft.

Diakoni är ett grekiskt ord som betyder "tjänst". Det är ett ord som brkar användas om "kyrkans sociala ansvarstagande på olika områden". Sverigeprogrammet stödjer församlingarna i att starta och utveckla diakonalt arbete och att sprida erfarenheter och kunskap som finns i lokala församlingar.

För oss i EFK handlar mångfald ytterst om att Gud älskar alla människor och vill att vi också ska göra det. Därför stödjer Sverigeprogrammet och Projekt: Flykting och integration församlingar att vara platser med mångfald. Allra tydligast sker det under namnet Öppna kyrkan som har en egen hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Vill du veta mer om projektet?

Jag hjälper församlingar med mångfaldsfrågor!

Markus Sand
Programledare Sverigeprogrammet Växa

070-245 96 21

markus.sand@efk.se

Projektet kunde inte hittas

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.