Minoritetsgrupper

Diskriminering och förtryck kan se olika ut för olika minoritetsgrupper. Det kan handla om ekonomiska orättvisor – som att man inte får äga sin tomtmark eller inte äga mark för odling, inte tillgång till vatten.

Det kan vara förbud mot undervisning i det egna språket, eller förbud mot religiösa samlingar eller avsaknad av medborgarskap.

Genom Ge för livet får små och glömda minoriteter hjälp till självhjälp på fler plan. Upptäck mer om detta via projektkatalogen.