Kvinnor

Världen över är det ofta kvinnor som får bära ett stort ansvar för familjens försörjning och barnens välmående. Genom enkla utbildningar i hantverk, bakning, försäljning kan kvinnor få möjlighet till egen försörjning och ökad självkänsla.

I fler av de projekt som Ge för livet stölder blir kvinnor medvetna om sina rättigheter och möjligheter –  i många fall mobiliseras kvinnor så att de i sin tur kan hjälpa andra.

Många av de projekt som stöds Ge för livet blir kvinnor och barn till verklig hjälp. Upptäck mer via projektkatalogen.