Ge eller eller samla in?

Personliga gåvor, högtidsgåvor och minnesgåvor

Många personliga gåvogivare skänker regelbundet, månadsvis – ett stor antal vissa har lagt in detta som ett autogiro. Andra personliga initiativ kan vara högtidsgåvor och minnesgåvor.

Gåvor är varmt välkomna till ”där det bäst behövs” – ange då projektnummer 60760 och använd bg 900-55 88.
I annat fall väljer du önskat projekt ur projektkatalogen och anger dess projektnummer vid inbetalningen.

Givande som  en del av kyrkans gemensamma liv

Ge för livet-insamlingar kan göras under hela året. En lämplig årsrytm för en församling eller organisation innebär att man väljer önskat insamlingsmål/projekt och meddelar detta till oss på Ge för livet. Rekvisition av material och projektinformation kan också beställas från oss; Mattias Davén, 019-16 76 25 Här finns rekvisitionsblankett!

Insamlade medel sänds snarast möjligt Ge för livet bg 900 – 55 88.
Vänligen ange alltid projektnummer och tydlig avsändare.

Vad händer vid en katastrof?

Vid ex katastrofinsamlingar kan personliga initiativ engagera grupper, ex skolklasser och arbetsplatser. Kontakta oss gärna i ett tidigt skede, innan ni gör en insamling, för att undersöka om – eller hur – Ge för livet arbetar med en insamling till en pågående katastrof.

Även om Ge för livet, genom Evangeliska Frikyrkan, har ett starkt nätverk i 40 länder behöver vi först gör en riskanalys. Det handlar om att säkerställa kvalitet i vår gemensamma insats när vi undersöker vilka medarbetare och partners vi har i det drabbade området – och om vi ser att den hjälp vi vill ge  kommer att ge effektiv och långsiktigt god hjälp. Men kontakta oss – så hittar vi en klok väg för att få hjälpen att nå fram!

Exempel på insamlingsaktiviteter

Listan av exempel är lika lång som församlingars och enskildas kreativitet. Insamlingssparbössan har genom åren utdelats till många hushåll. Handsparbössan har på många håll ersatt den lilla orange-färgade sparbössan.

Insamlingsaktiviteter görs ofta i samband med större aktiviteter som t ex marknader, sportevenemang och bygdefester. Tillverkning och försäljning, basarer,auktioner, loppis, lotterier, utställningar, u-landsluncher, Fars Dags-middag, mannekänguppvisningar, konserter är vanligt förekommande insamlingsarrangemang.

Insamlingar som gör via Ge för livet kännetecknas av stor idealitet – och små omkostnader!

Second hand-butiker

Secondhand-försäljning utgör en viktig del i arbetat med att hjälpa utsatta människor. Under varumärket Bra & Begagnat har många lokala kyrkor tillsammans med Evangeliska Frikyrkan startat ett flertal butiker – exempelvis i Örebro, Huskvarna, Norrköping, Fagersta, Skövde, Hallsberg och Finspång. Ytterligare ett antal butiker drivs av EFK-församlingar – dessa och även andra butiker ger del av sitt överskott till Ge för livet.