Hälso- och sjukvård

I många länder är den allmänna hälso- och sjukvården eftersatt. Höga patientavgifter och höga kostnader för medicin hindrar fattiga att få sjukvård och behandling. Hög barn- och mödradödlighet är vanligt förekommande.

Hjälp med patientavgifter, medicinkostnader, undervisning i näringslära, vaccinationer är exempel på insatser som förbättrar framtidsutsikter. Hiv-aids-insatser, såsom uppföljning av aids-patienter och hjälp med bromsmediciner, minskar antalet hiv-infekterade.

Ett flertal projekt inom Ge för livet syftar till att långsiktigt förbättra hälso- och sjukvården i några av världens fattigast länder. Välkommen att upptäcka mer via projektkatalogen.