Barn och Unga

I många länder saknar barn möjlighet att gå i skola. Barnen måste istället hjälpa till att försörja familjen, oavsett om de bor med sina föräldrar eller är föräldralösa och bor hos släktingar.

Många barn saknar hem och lever som gatubarn eller intill en järnvägs – i miljöer med kriminalitet droger och prostitution. I landsbygdsområden är ofta stora grupper undernärda och riskerar att inte utvecklas och växa normalt.

Ett stort antal projekt inom Ge för livet syftar till att hjälpa barn och unga. Välkommen att upptäcka mer via projektkatalogen.