Barn och Unga

I många länder saknar barn möjlighet att gå i skola. Barnen måste istället hjälpa till att försörja familjen, oavsett om de bor med sina föräldrar eller är föräldralösa och bor hos släktingar.

Många barn saknar hem och lever som gatubarn eller intill en järnvägs – i miljöer med kriminalitet droger och prostitution. I landsbygdsområden är ofta stora grupper undernärda och riskerar att inte utvecklas och växa normalt.

Ett stort antal projekt inom Ge för livet syftar till att hjälpa barn och unga. Välkommen att upptäcka mer via projektkatalogen.

Bred plattform för engagemang

Nära 400 kyrkor är aktiva genom Ge för livet. Syftet är att samla in pengar bland den svenska allmänheten till förmån för socialt arbete i andra länder. Biståndsprojekten finns i Afrika, Asien, Europa och Sydamerika.

Här är en länk till den insamling som sker via Svenska AlliansmissionenEqumeniakyrkan har beslutat lämna Ge för Livet-insamlingen.

Den insamling som pågår via Evangeliska Frikyrkan presenteras här i projektkatalogen.

Hur ger man?

Vill du ge en gåva här och nu? Kanske du firar en högtidsdag – eller vill ge en minnesgåva? Gäller det överskott från ett evenemang eller en butik?

Använd bankgiro 900-55 88. Du kan ange önskat projektnummer enligt projektkatalogen.

Märker du gåvan med 60760 kommer den till nytta ”där den bäst behövs”!

Varmt tack för din gåva!